torna

Detall de la notícia

CONVOCATÒRIA DE LES PROVES DE CONSTATACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ANY 2019 (BOIB núm. 157 de 15 de desembre de 2018)

A l’any 2019 es celebraran dues convocatòries de proves per a la constatació de la competència professional per a l’exercici de les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies, la primera els dies 25 i 26 d’ abril i  la segona els dies 27 i 28 de juny.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de el dia 4 al 22 de març de 2019 i del dia 13 al 31 de maig de 2019, en relació a les convocatòries d’abril i juny respectivament.