torna

Detall de la notícia

Imatge 3606095

Els consells insulars d'Eivissa i Formentera s'adhereixen al Pacte Balear per la Infància

El director de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, Serafín Carballo, ha assistit a la signatura del document d'adhesió al Pacte Balear per la Infància per part dels màxims representants del Consell d'Eivissa i del Consell de Fomentera. A aquest acte d'adhesió també hi ha estat present la presidenta del comitè UNICEF Illes Balears, Mercedes del Pozo. El Pacte Balear per la Infància, impulsat per UNICEF i l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor es va suscriure per primera vegada l'any 2013 i va ser ratificat l'any 2015 per part de tots els grups parlamentaris. Amb aquestes noves adhesions de les institucions insulars de Formentera i d'Eivissa, ja són tots els consells insulars els qui s'han compromès a treballar per protegir i garantir els drets dels infants i adolescents de les Illes Balears i prioritzar mesures d'atenció als menors.