torna

Detall de la notícia

Imatge 3565262

Cultura, Participació i Esports augmenta el pressupost a favor dels equipaments culturals

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports augmenta 1.725.053 euros el seu pressupost de 2019, fins a un total de 91.943.385 euros, que representa un augment de l’1,9 % respecte de 2018.

A aquest total s’hi han de sumar un total de 5.331.389 euros, que és la suma dels imports que gestionarà la Conselleria que rep per part de: l’Impost de Turisme Sostenible (901.389 euros) per a tres projectes, Fundatur (800.000 euros) per a la nova seu de la Simfònica i 2.500.000 euros per al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany i 500.000 euros procedents de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per a l'Institut d'Indústries Culturals. Amb aquesta suma, la Conselleria gestionarà 97.274.774 euros durant el 2019.

L’aportació de l'ITS és per al projecte dels Clossos de Can Gaià (Felanitx) 331.389 euros, a la Torre Es Verger (Eivissa), 250.000 euros, i a la Capella de Sant Josep (Ciutadella), 320.000 euros.La consellera Fanny Tur ha detallat a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament els comptes per a 2019.

CULTURA
El pressupost de la Direcció General de Cultura, de 25.341.517 euros, és el més elevat de la legislatura i suposa un increment respecte de 2018 (23.675.465 euros). Els set equipaments culturals que gestiona el Govern en són els màxims beneficiaris per tal de millorar-ne les instal·lacions i recursos de personal amb la creació de 5 noves places (1 a l’Arxiu del Regne, 2 al Museu de Mallorca, i 2 al Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera).

Un total de 2.327.631 € són per a museus. El Museu de Mallorca creix un 24,35%, de 841.072 euros el 2018 a 1.045.904 euros el 2019; el Museu de Menorca un 5,26%, dels 314.701 euros a 331.249 euros; i el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera un 9,38%, de 870.970 a 897.938 euros.

Un total de 1.789.148 € són per a biblioteques: Biblioteca Pública de Palma Can Sales puja un 5,71%, passa de 1.290.778 euros el 2018 a 1.364.507 euros; i la Biblioteca Pública de Maó, un 11,63 %, de 415.680 euros a 464.011 euros.

Un total de 1.445.359 €, per a arxius: Arxiu del Regne de Mallorca creix un 10,24 %, passa de 1.050.931 euros a 1.158.504 euros; i l’Arxiu General és l’únic que baixa, de 334.852 a 286.855 euros.

El nou Institut d’Indústries Culturals (ICIB), de recent creació, comptarà amb 1,5 milions d’euros (500.000 euros provenen de la Conselleria d’Indústria), dels quals 700.000 provenen de l’Illes Balears Film Commission (IBFC) que s’hi traspassa des de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). L’EB, que rep de la Direcció General de Cultura la major aportació (un 16% més que el 2018 amb 4.218.889 euros), arriba a un pressupost total de 5.475.389 euros. Això suposa un increment pressupostari del 12,46 % (respecte dels 4.868.889 euros el 2018) que es nota sobretot en l’impuls de les subvencions en cultura (creixen un 10,89%).

D’altra banda, 200.000 euros des dediquen al desenvolupament de mesures del Pla de Cultura de les Illes Balears, entre les quals, la posada en marxa del Consell de la Cultura de les Illes Balears (6.000 €) i l’Observatori de la Cultura (30.000 €) i de programes d’educació i inclusió social (35.000 €).

El Pla de Cultura, a més, preveu un pla de mesures urgents per abordar els dèficits de recursos humans, tecnològics i programàtics dels sis equipaments culturals que gestiona el Govern, destinat a l’elaboració de les avaluacions i anàlisi de necessitats de l’Arxiu del Regne de Mallorca, Museu de Mallorca, Biblioteca Pública de Palma, Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, Biblioteca-Arxiu de Maó i Museu de Menorca.

ESPORTS
El pressupost 2019 dedicat a Esports puja lleugerament respecte de 2018. Són 455.657 euros més, fins a un total 23.069.423 euros, incloent l'aportació extraordinària pel Palma Arena de 1.961.481 euros.

La principal partida de subvencions per als esportistes, clubs i federacions torna a augmentar el 2019 fins a arribar a 3.182.230 euros en comparació als 2.955.556 euros de 2018. És la partida que s’ha prioritzat més durant l’actual legislatura: ha augmentat més del 100 % des del 1.552.000 euros de 2015.

Altres novetats destacades són: 100.000 euros més per impulsar accions del Pla d’Igualtat a l’Esport; augment de la línia de subvenció dels equips que competeixen a nivell estatal que passa de 1.100.000 euros (2018) a 1.240.000 euros, és a dir, 140.000 euros; 300.000 euros a la Fundació per a l’Esport Balear per a la nova línia de patrocinis als equips de màxima categoria no professional que tenen un retorn mediàtic; 100.000 euros més per a una nova línia de subvencions destinada a esdeveniments esportius, necessària per donar resposta a les demandes de les federacions i clubs per organitzar campionats oficials d’àmbit estatal o internacional a les Illes Balears; 100.000 euros més per a una nova línia de subvencions destinada als clubs per facilitar la figura d’un coordinador de convivència de seguiment i formació del programa Posam valor a l’Esport i per aplicar el futur protocol contra l’assetjament en l’àmbit esportiu; i 62.000 euros per a la nova línia de subvencions per als campionats d’Espanya en edat escolar.

JOVENTUT
El servei de Joventut té un pressupost de 2.866.705 euros, uns 300.000 menys en números absoluts a causa de les transferències al Consell de Mallorca, però 250.000 euros superiors tenint en compte el transferit. L’Institut Balear de la Joventut disposarà de 2.892.595 euros, 218.000 menys que l’any 2018 a causa de les transferències però, també, 200.000€ superior a efectes reals sobre les seves competències.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA
El pressupost de 2019 és de 3.059.894 euros, que representa un 9,1% menys respecte de 2018 quan el pressupost total va ser de 3.369.578 euros i creix considerablement respecte del 2016 (2.828.715 euros). L’aplicació del Decret d’Usos Lingüístics i la posada en marxa de l’Oficina de Drets Lingüístics són projectes bàsics de la Direcció General de Política Lingüística tot i que no tenen un reflex pressupostari.

Previsiblement es destinarà un milió d’euros a les diferents convocatòries d’ajudes, una tercera part del pressupost de la Direcció General de Política Lingüística (850.000 euros) es destina a l’Àrea de Llengua de l’Institut d’Estudis Baleàrics, i es preveu que els costos vinculats a la gestió i organització de les convocatòries de proves s’acosti als 300.000 euros.

PARTICIPACIÓ I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
Participació i Memòria Democràtica experimenta una lleugera pujada del 31,4% respecte de 2018, amb un total de 1.350.810 euros (1.027.570 euros el 2018).

L’àrea de Memòria Democràtica és la que rep major pressupost. Puja un 48% (368.000 euros) fins a un total d’1.120.000 euros (752.000 euros el 2018). Es destinaran sobretot a l’exhumació de fosses de la Guerra Civil, senyalització de fosses i d’altres espais de memòria de la democràcia, i a l’elaboració del cens de víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura franquista i d'un cens símbols, de llegendes i mencions franquistes.

L’àrea de Participació i Voluntariat té un total de 230.810 respecte dels 275.570 euros. El descens és perquè l'any passat es varen assignar 100.000 euros extres a través d’esmena parlamentària. Per tant, en termes reals es manté el pressupost. Es destinaran a desenvolupar els projectes de Llei de Voluntariat i de Consultes i Processos Participatius.

SIMFÒNICA
L’augment total del pressupost per al 2019 és de 1.742.030 (passa de 6.022.531 a 7.764.561) i es dedica sobretot a l’impuls de la línia política de reconstrucció i recuperació de la plantilla de l’orquestra i la construcció de la nova seu de l’Orquestra Simfònica amb una aportació de 1.600.000 euros.

IB3
L’ens públic de ràdio i televisió IB3, adscrit a la Conselleria, manté el mateix pressupost de 31.100.000 euros.