torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència del Projecte de decret pel qual es crea l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics de les Illes Balears

El 20 d'octubre es va publicar en el BOIB n. 131 la Resolució de la directora general de Política Lingüística per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es crea l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics de les Illes Balears.

Aquest Projecte de decret té l'objectiu de vetllar pels drets lingüístics dels ciutadans com a desplegament de la Llei de normalització lingüística i segons la normativa vigent.