torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte d'ordre d'homologacions

Consulta pública prèvia a la redacció de l’Avantprojecte d’ordre de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual es regula l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria Cultura, Participació i Esports, i el procediment per obtenir-la

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
  2. La necessitat i oportunitat d’aprovar-la.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

Així, abans de la redacció de l’Avantprojecte d’ordre de la consellera de Cultura, Participació i Esports per la qual es regula l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria Cultura, Participació i Esports, i el procediment per obtenir-la, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal.

Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.