torna

Detall de la notícia

Imatge 3465201

Aprovat el Projecte de llei d'acció concertada de les Illes Balears

El Consell de Govern ha donat llum verda al Projecte de llei de serveis a les persones en l’àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, que serà remès al Parlament per iniciar la seva tramitació parlamentària. L’executiu ha acordat, a petició de les entitats del Tercer Sector, sol·licitar que sigui tramitada pel procediment de lectura única, en ser una norma àmpliament consensuada i per agilitar-ne la seva aplicació.

La nova llei és pionera a Espanya, ja que regula l’acció concertada en matèria de serveis socials adreçats a les persones per part de les institucions públiques, les regles específiques de contractació pública d’aquests serveis i les diferents formes de cooperació directa amb el tercer sector social. I ho fa des de la consideració que són serveis dirigits a les persones de caràcter no econòmic, tal i com ho recull la normativa Europea.

Aquesta futura llei d’acció social permetrà concertar serveis preferentment amb entitats del Tercer Sector social, una reclamació històrica d’aquestes entitats, a les quals aportarà estabilitat, ja que passaran del model de la subvenció a un model de concertació. També contempla que es puguin concertar, per primera vegada, els serveis d’orientació professional dirigits a col·lectius vulnerables a través d’entitats del Tercer Sector social.

El projecte de llei estableix que les entitats i empreses que participin als concursos públics de serveis socials hauran d’acreditar no sols solvència econòmica, si no també solvència tècnica, amb experiència prèvia en la gestió del servei (s'exclourà del procediment de contractació les ofertes que no obtenguin com a mínim el 50% de la puntuació corresponent a la qualitat tècnica) i no estarà permesa la subcontractació de la prestació principal.