torna

Detall de la notícia

Imatge 3438596

Llum verda al Consell de Govern del projecte de Llei d'atenció a la infància i adolescència

El Projecte de llei de l'atenció i dels drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears ja té llum verda del Consell de Govern, que avui dematí ha aprovat el document elaborat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i ha acordat trametre'l al Parlament perquè sigui tramitat i debatut. El Projecte de llei, que conté 263 articles, estableix noves obligacions per a les administracions públiques i nous drets per als menors d'edat a la nostra comunitat. Una de les novetats principals incloses en aquesta llei és l'atenció especial a la prevenció, ja que no només obliga les administracions a invertir-hi, sinó que estableix quins són els recursos que s'hi han de destinar. La norma preveu que l'any 2020 s'incorporin fins a 85 professionals de la psicologia, l'educació, el treball i la integració social, l'advocacia i l'Administració a equips territorials d'intervenció de nova creació. També preveu que es posin en marxa nous programes per a menors i les seves famílies. Una altra novetat inclosa en el Projecte de llei és la creació de la Comissió de Declaració de Risc (una figura d'àmbit municipal), que haurà d'existir a tots els municipis de les Illes Balears i que valorarà les declaracions de risc i les propostes de projecte d'intervenció social i educatiu familiar, una tasca que ara duen a terme els consells insulars. El Projecte de llei ha estat consensuat amb els consells insulars, s'ha presentat als ajuntaments i al Consell d'Infància i Família de les Illes Balears, i s'ha sotmès a tots els processos d'informació, audiència i exposició pública.