torna

Detall de la notícia

Imatge 3437309

EOI-CEPA (NOVETAT: Modificació del calendari de matrícula a les proves de nivell bàsic A1 i bàsic A2 d'anglès de les escoles oficials d'idiomes)

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, de 13 de juny de 2019,  per la qual es fa convocatòria per al CEPA Artà, CEPA S’Arenal, CEPA Sa Pobla i per a l’Aula Sant Jordi del CEPA Sant Antoni, interessats a participar dins del pla de col·laboració Escoles Oficials d'Idiomes- Cenntrs d'Educació de persones Adultes el curs 2019-20 

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, de  6 de febrer de 2020, per la qual s'obre la convocatòria de matrícula per a les proves d'anglès del nivell bàsic A1 de les escoles oficials d'idiomes per a l'alumnat del CEPA Sa Pobla, CEPA S'Arenal, CEPA Sud i Aula Sant Jordi del CEPA Sant Antoni, i del nivell bàsic A2 per a l'alumnat del CEPA Artà, CEPA Sa Pobla, i CEPA S'Arenal dins del pla de col·laboració entre aquests centres i les EOI de Manacor, Inca, Palma i Eivissa

NOVETAT: 

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, de 30 d'abril, per la qual es modifica la resolució de 6 de febrer de 2020