torna

Detall de la notícia

Imatge 3391094

Llum verda al nou decret de Cooperació de les Illes Balears

- El nou decret simplifica els procediments de tramitació de subvencions a entitats que desenvolupen projectes de cooperació internacional

També preveu la creació d’un registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament de les Illes Balears
El Consell de Govern ha acordat avui donar llum verda al nou decret de cooperació, a proposta de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Es tracta del projecte de decret de règim especial de les ajudes a l’exterior en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional i del Registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament de les Balears.
El nou decret regula les convocatòries de subvencions a entitats en matèria de cooperació internacional, així com les ajudes directes en la modalitat de cooperació bilateral amb altres institucions i organismes oficials, i respon a la necessitat de simplificar els procediments de gestió dels ajuts. Es dona resposta així a les demandes dels agents socials de cooperació per fer més àgil i realista la tramitació, gestió i justificació de les subvencions.
El decret també preveu la creació d’un registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament de les Illes Balears, específic per a entitats privades sense ànim de lucre que tenguin com a objectius la realització d’activitats o projectes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i el foment de la solidaritat amb els pobles. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació gestionarà aquest registre, amb la finalitat de millorar l’eficàcia i l’eficiència de la tramitació de la documentació administrativa de les entitats sol·licitants de subvenció i als efectes de donar visibilitat als actors de la cooperació per al desenvolupament en l’àmbit balear i de publicitat.
El decret ha passat els tràmits previs a l’aprovació pel Consell de Govern, com són el tràmit d’audiència pública, la participació de les entitats en la seva elaboració, l’aprovació pel Consell de Cooperació de les Illes Balears i el vistiplau del Consell Consultiu.