torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració d'un Decret pel qual s'aprova el Pla Especial per fer front al risc d'incendis forestals

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.
A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:
Així, abans de la redacció del Projecte de decret sobre l’elaboració d’un Decret pel qual s’aprova el Pla Especial per fer front al risc d’incendis forestals, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal.
a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c. Objectius de la norma.
d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.