torna

Detall de la notícia

Imatge 3314547

Pla formació Erasmus+ 2018

Presentam el Pla de Formació Erasmus+ 2018:
 
Tant si ets jove, com entitat i estàs interessat en el programa, aquesta és la oportunitat per saber-ne més.
Oferim Jornades Informatives, Jornades Formatives Temàtiques i Assessorament a la carta.
La temàtica és variada: parlarem de totes les accions, totes les possibilitats de finançament que ofereix el programa Erasmus+ per als joves.
 
Visquis a la illa on visquis, hi ha formació per a tu: Et duim la formació a la teva illa!
Entra a l'enllaç i sol·licita més informació de dates i horaris.

JORNADES INFORMATIVES

Les Jornades lnformatives ofereixen una introducció general sobre el programa
Erasmus+ Joventut i les seves Accions Clau proporcionant exemples concrets de projectes
i destacant les característiques própies del programa.


JORNADES FORMATIVES TEMÁTIQUES


Les Jornades Formatives Tematiques permeten aprofundir aspectes concrets,
eines o recursos del programa Erasmus+ Joventut de cara a millorar la qualitat deis
projectes presentats.

ASSESSORAMEN T A LA CARTA


L'Assessorament a la carta pretén ser una eina útil per presentar un projecte Erasmus+
Joventut donant suport a les entitats a l'hora de donar forma a la seva idea de projecte,
d'aclarir conceptes, de trabar resposta als dubtes i preguntes relacionades amb la
redacció del projecte o amb l'ús delformulari electrónic.


1) Assessorament per a entitats interessades a acreditar-se com a organitzacions d'enviament
i/o acolliment de voluntaris europeus.


2) Assessorament per a entitats interessades a presentar un projecte d'intercanvi juvenil, de
mobilitat de treballadors, d'Associació Estratégica, d'lniciativa Juvenil Transnacional,
de dialeg Estructurat.


CALENDARI.

Eivissa / Formentera

ABRIL:

* Erasmus+ també és voluntariat internacional.

* Aperitiu Erasmus+

OCTUBRE:

* Com redactar el Formulari de sol-licitud.

* Procés d'aprenentatge a l'educació no formal i Youthpass.

NOVEMBRE: * Aperitiu Erasmus+.

Mallorca

MAIG:

* Com acreditar-se com a entitat d'enviament, * Erasmus+ també és voluntariat internacional.

SETEMBRE:

* El Cos Europeu de Solidaritat.
* Com redactar el Formulari de sol-licitud.

OCTUBRE:

* Aperitiu Erasmus+
* Justificació de projectes Erasmus+ i Mobility
o Tool.

NOVEMBRE:

* Els intercanvis juvenils.

Menorca

MAIG:

* Erasmus+ també és
voluntariat internacional.

JUNY:

* Cursos tematics a la carta
per a entitats.

SETEMBRE:

* El Cos Europeu de
Solidaritat.

OCTUBRE:

* Cursos tematics a la carta
g per a entitats.

NOVEMBRE:

* Aperitiu Eras mus+.