torna

Detall de la notícia

Jornades Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: la Llengua Oral

Les jornades Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: la Llengua Oral s'han ampliat amb una quarta sessió, a causa de l'interès suscitat entre els assistents per les matèries tractades al llarg de les tres sessions previstes inicialment. Aquesta quarta sessió, que tindrà lloc dia 18 de maig a les 17 h a l'EBAP, serà oberta a tot el públic i es dedicarà a debatre i posar en comú les qüestions sorgides durant les jornades.

Recordem que les jornades Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació: la Llengua Oral són una iniciativa conjunta de la Direcció General de Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, i el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB-UIB), amb la finalitat de reflexionar sobre la llengua com a eina bàsica de feina del periodista i sobre la responsabilitat dels professionals dels mitjans de comunicació com a difusors de models lingüístics de referència, suscitar inquietud i interès per fer un ús de la llengua correcte i adequat, facilitar eines per a analitzar críticament els propis usos lingüístics i proporcionar recursos per a continuar millorant la praxi lingüística en l'àmbit professional.