torna

Detall de la notícia

Imatge 3203628

NOVETAT 27/10/2020. Actualització de la borsa d'examinadors col·laboradors de la Direcció General de Política Lingüística

Llista definitiva d’admesos i exclosos, amb la causa d’exclusió, de la borsa d’examinadors col·laboradors de les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana que organitza la Direcció General de Política Lingüística

D’acord amb l’apartat 4 de la base setena del concurs per actualitzar la borsa d’examinadors col·laboradors de les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana que organitza la Direcció General de Política Lingüística, es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos.

La llista provisional d’aspirants admesos amb la puntuació que hagin obtingut es publicarà el dia 25 de novembre de 2020, a partir de les 15 h.