torna

Detall de la notícia

Imatge 3203628

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports actualitza la borsa d'examinadors col·laboradors de les proves de català: 219 persones en formen part

El divendres 29 de desembre s’ha publicat la baremació provisional dels mèrits aportats pels sol·licitants que formen part de la nova borsa d’examinadors col·laboradors de les proves de català que convoca la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears mitjançant la Direcció General de Política Lingüística.

Atès que el nombre de persones inscrites en les convocatòries de proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana dels darrers anys ha augmentat considerablement, la Direcció General de Política Lingüística es va veure amb la necessitat de convocar una nova borsa d’examinadors col·laboradors de les proves amb l'objectiu d'actualitzar-la. L’anterior, de 2013, resultava insuficient, ja que cada vegada es necessita més personal qualificat per gestionar les proves, concretament per a les tasques de responsable d’aula de les proves escrites i d’examinador de les proves orals. En la darrera convocatòria, de maig de 2017, va ser necessari disposar de 119 col·laboradors per dia en les proves escrites, mentre que a les proves orals es van convocar 144 examinadors.

En el BOIB de 21 de setembre de 2017 es publicà la Resolució de la directora general de Política Lingüística per la qual es convocava el concurs per formar part de la borsa d’examinadors col·laboradors. Dia 27 de novembre es feu pública la llista definitiva de persones admeses i excloses i aquest divendres 29 de desembre es publica la llista provisional amb la puntuació obtinguda d’acord amb la baremació dels mèrits aportats pels sol·licitants, que es pot consultar en aquest enllaç.

En total, són 219 les persones admeses a la borsa que ja podran participar en els propers exàmens escrits de dia 23 i 27 de gener de 2018.