torna

Detall de la notícia

Imatge 3156771

Els governs de les Illes Balears, Catalunya i País Valencià trameten conjuntament el 5è Informe sobre la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELROM) al Consell d'Europa

La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries és un tractat europeu aprovat a Estrasburg el 5 de novembre de 1992 pel Consell d’Europa per tal de promoure les llengües regionals o minoritàries d’Europa. L’Estat espanyol va signar la Carta el 1992; el 2001 la va ratificar i, en conseqüència, tot seguit va passar a formar part de l’ordenament jurídic espanyol.
 
Cada tres anys, el Consell d’Europa demana un informe de compliment de la CELROM a l’Estat espanyol, que al seu torn el demana a les comunitats autònomes de l’Estat amb llengües oficials diferents del castellà. En el cas de les Illes Balears, l’informe el va elaborar la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a través de la Direcció General de Política Lingüística.
 
El passat mes de juliol, les direccions generals de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, de Catalunya i del País Valencià varen trametre a l’Estat espanyol el 5è Informe de compliment de la CELROM que avalua el període 2014-2016.
 
D’altra banda, durant la reunió que van dur a terme els directors generals de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, de Catalunya i del País Valencià el passat 11 de juliol, es va acordar enviar els tres informes de compliment conjuntament en versió anglesa al Consell d’Europa perquè aquest pugui valorar directament el grau de compromís real que adquireix l’Estat espanyol en relació amb la llengua catalana.
 
Malgrat que l’Estat espanyol es va comprometre a aplicar la CELROM quasi íntegrament i en el grau màxim de compromís que es podia adquirir, de facto, la seva aplicació per part de l’Estat als territoris de llengua catalana —com posen de manifest els informes elaborats pels tres governs autonòmics— és reiteradament irregular i en segons quins àmbits clarament deficitària.