torna

Detall de la notícia

Imatge 3148175

El Govern organitza un seminari sobre l'ús de les llengües oficials en l'Administració

Aquest divendres la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General de Política Lingüística, i la Conselleria de Presidència, des de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, han organitzat el seminari L’ús de les llengües oficials en l’àmbit de l’Administració: reptes de present i de futur. L’objectiu és reflexionar i debatre sobre la regulació dels usos de les llengües oficials a la Comunitat Autònoma, amb motiu de la tramitació del projecte de decret d'usos lingüístics que permetrà recuperar, actualitzar i millorar les disposicions que regulava el derogat Decret 100/1990.

Aquest projecte de decret va en la línia de recuperació, per part del Govern de les Illes Balears, del marc normatiu i legal que ha de garantir els drets lingüístics dels ciutadans i l’ús normal de la llengua catalana en l’Administració, igual que s’ha recuperat la redacció originària de la Llei de normalització lingüística, de la Llei de règim jurídic o de la Llei de funció pública.

La jornada s’ha adreçat a personal tècnic de l’Administració (Govern, consells i ajuntaments) i hi han assistit sobretot lletrats, assessors lingüístics i tècnics dels serveis de contractació. Hi han participat devers 80 persones: 65 a Mallorca, 12 a Eivissa i 3 a Menorca, ja que la sessió s’ha pogut seguir per videoconferència.

La directora general de Política Lingüística, Marta Fuxà, ha obert el seminari i ha presentat els diferents ponents: en primer lloc hi ha intervingut la professora titular de Dret Administratiu a la Universitat de Santiago de Compostel·la, la Dra. Alba Nogueira, amb una ponència sobre Lenguas oficiales, procedimiento administrativo y actuaciones internas de la Administración. Després ha estat el torn per a la professora titular de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, la Dra. Eva Pons, que ha parlat sobre Contractació administrativa i llengües oficials. 

I els darrers ponents han estat Beatriu Defior, cap del Servei de Foment de l’Ús del Català de la Direcció General de Política Lingüística, i Lluís Segura, cap del Departament d’Assumptes Consultius i Coordinació Jurídica de la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que han explicat El projecte de decret d’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Finalment ha conclòs el seminari la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, qui ha agraït als ponents les seves reflexions, així com l’interès per part dels assistents.