torna

Detall de la notícia

Imatge 3145200

Serveis Socials i Cooperació destina 11,5 milions d'euros a finançar els serveis socials municipals

El Govern destinarà l’any 2018 un total d’11,5 milions d’euros a finançar per mitjà dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera els serveis socials comunitaris bàsics, que són els serveis socials que gestionen les entitats locals als diferents municipis de les illes. Aquesta partida és la que s’estableix per a l’any 2018 en el Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics de les Illes Balears, document que defineix quines són les prestacions que finança el Govern de les Illes Balears i els criteris de distribució (cost i ràtios de l’equip de professionals de cada unitat de treball social, població major, població menor d’edat, dispersió geogràfica, etc.).
 
D’aquesta manera, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació destinarà els 11,5 milions d’euros als serveis socials municipals de les illes mitjançant convenis de col·laboració amb cadascun dels quatre consells insulars. Per illes, el Consell de Mallorca rebrà 8.944.644 €; el Consell d’Eivissa, 1.282.928 €; el Consell de Menorca, 1.180.796 € i el Consell de Formentera, 139.194 €.
 
Aquesta aportació garanteix el manteniment i funcionament de la xarxa de serveis socials municipals, que solen ser la primera porta d’entrada dels ciutadans i ciutadanes als serveis socials, així com l’accés a les prestacions i als serveis que s’ofereixen en igualtat de condicions, visquin a un municipi o a un altre.
 
Els serveis i les prestacions que es financen són els següents:
 
— Serveis d’informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació
— Servei d’ajuda a domicili
— Servei de teleassistència i actuacions de suport a la unitat de convivència
— Servei d’allotjament alternatiu
— Servei de mediació intercultural
— Domiciliació i empadronament
— Ajuts econòmics d’emergència per a la cobertura de necessitats bàsiques a persones, famílies i unitats de convivència, amb persones menors d’edat a càrrec seu
— Accions comunitàries
 
A més, també es financen programes específics que desenvolupen els serveis socials comunitaris als municipis destinats a població menor d’edat, a famílies, població major o immigrants, entre d’altres.
 
Els 11,5 milions que destina el Govern de les Illes Balears als serveis socials comunitaris es complementen amb les aportacions econòmiques corresponents que duen a terme cada consell insular i els ajuntaments.