torna

Detall de la notícia

Decret 9/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic aplicable a l'atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres

Decret 9/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic aplicable a l’atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d’aquests títols en el Registre de títols habilitants per a la radiodifusió sonora analògica i digital en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears

En data 15 de febrer, el Consell de Govern va aprovar el Decret 9/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic aplicable als títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d'aquests títols en el registre de Títols habilitants per a la radiodifusió sonora analògica i digital en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El Decret 9/2019, d'15 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic aplicable als títols habilitants per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d'aquests títols en el registre de Títols habilitants per a la radiodifusió sonora analògica i digital en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es va publicar al BOIB núm. 22, de 19 de febrer de 2019.

Aquest Decret té per objecte regular el règim jurídic aplicable als títols habilitants que han de permetre l’explotació d’emissores de radiodifusió sonora per ones terrestres la difusió de les quals comprèn exclusivament l’àmbit territorial de les Illes Balears, el procediment per a l’adjudicació d’aquests, així com el règim jurídic aplicable al Registre de Títols habilitants per a la radiodifusió sonora.