torna

Detall de la notícia

Imatge 4296566

Convocatòria proves d'acreditació de l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local

Per les persones interessades en realitzar les proves d'aptitud física dels membres de policia local, i perquè puguin disposar del temps suficient per preparar-les, l''EBAP té previst que durant la primera quinzena del mes de novembre es convocaran les proves d'acreditació de l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l'exercici de la funció policial.

El contingut de les proves objecte d'aquesta convocatòria i el barem per puntuar-les són els que estableix l'annex 3 del Decret 40/2019, de 25 de maig, pel qual s'aprova el Reglament Marc de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears.

Els requisits, calendari i lloc de realització de les proves, així com, el termini per presentar les sol·licituds i
documentació, es publicaran amb la convocatòria de les proves, amb l'antelació suficient.