Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia a la redacció del Decret regulador del règim jurídic aplicable a l'atorgament de títols habilitants per a la prestació del servei de radio sonora terrestre i el registre en l'àmbit de la CAIB

Darrera actualització: Thu Aug 31 14:18:35 CEST 2017

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.


Amb l'objectiu de permetre fer les aportacions, aquí podran trobar informació sobre:
a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma.
b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c.  Objectius de la norma.
d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.


Així, abans de la redacció del Projecte de Decret, poden fer les aportacions que considerin oportunes sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enlace, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal, o per escrit dirigit a la Secretaria General de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, carrer Montenegro, 5, 07012 de Palma, en el mateix termini.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears