torna

Detall de la notícia

El Govern de les Illes Balears constata l'incompliment generalitzat dels acords signats per l'Estat espanyol en relació a la Carta Europea

A petició del Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció General de Política Lingüística, ha tramès el 5è Informe de compliment de la CELROM durant el període 2014-2016.

La CELROM és un tractat europeu aprovat a Estrasburg el 5 de novembre de 1992 pel Consell d'Europa per tal de promoure les llengües regionals i minoritàries d'Europa. L’Estat espanyol va signar la CELROM el 1992, el 2001 la va ratificar i tot seguit va passar a formar part de l’ordenament jurídic espanyol.

El tractat fa referència només a les llengües emprades tradicionalment per ciutadans dels estats membres que difereixen significativament de la llengua majoritària o oficial de l’estat. Es calcula que al voltant de 40 milions de ciutadans de la Unió utilitzen regularment una llengua regional o minoritària històrica. Els estats escullen les llengües amb les quals es comprometen i el grau en què s’ha d’aplicar la CELROM amb un mínim de trenta-cinc paràgrafs o apartats escollits.

Malgrat que l’Estat espanyol es va comprometre a aplicar la CELROM quasi íntegrament i en el grau màxim de compromís que es podia adquirir, de facto, l’aplicació de la CELROM per part de l’Estat a les Illes Balears és reiteradament irregular i en segons quins àmbits és clarament deficitària.

A més, com es va acordar a la reunió que van celebrar els directors generals de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, de Catalunya i del País Valencià el passat 11 de juliol, l’informe també s’enviarà pròximament al Consell d’Europa perquè aquest pugui valorar directament el grau de compromís real que adquireix l’Estat espanyol en relació amb la llengua catalana.