torna

Detall de la notícia

Imatge 2995794

Política Lingüística dels governs balear, català i valencià trametran a Europa els seus informes sobre el compliment de la Carta Europea per a les Llengües

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears ha acollit, aquest matí a l’Arxiu del Regne de Mallorca a Palma, una nova reunió dels responsables de les direccions generals de Política Lingüística de les Illes Balears, de la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana per fer seguiment i pla de feina dels compromisos de col·laboració entre els tres territoris.
 
Hi han participat els tres directors generals de Política Lingüística, Marta Fuxà, del Govern de les Illes Balears, Ester Franquesa, de la Generalitat de Catalunya i Rubén Trenzano, de la Generalitat Valenciana.
 
Aquesta és la tercera reunió conjunta; la primera es va fer el novembre de 2016 a Barcelona, la següent va ser el març a València i avui, a Palma, el Govern de les Illes Balears ha exercit d’amfitrió.
 
La trobada ha servit per fer seguiment dels compromisos adquirits en les anteriors reunions com són: treballar per millor el sistema d’acreditacions i equivalències del coneixement de la llengua catalana, versions en català de legislació, webs estatals i europees..., així com per plantejar noves actuacions conjuntes.
 
Els titulars en Política Lingüística dels tres territoris han decidit trametre conjuntament al Consell d’Europa els informes que ha realitzat cada Govern sobre el compliment per part de l’Estat espanyol de la Carta Europea per a les Llengües Regionals o Minoritàries. Aquest cinquè informe avalua el període 2014-2016.
 
Per part del Govern balear, Marta Fuxà, ha explicat el Pla d’Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021, document aprovat pel Ple del Consell Social de la Llengua Catalana que recull 136 accions en diferents àmbits institucionals per garantir els drets lingüístics dels ciutadans. El Pla d’Actuacions es basa en la proposta elaborada per la Ponència de Planificació, a partir del Pla General de Normalització Lingüística de 2009. 
 
A la reunió s’ha posat en comú accions de foment en diferents àmbits: empresa i consum (sector de les juguetes, indústria farmacèutica), cinema, televisió i ràdio, justícia, etc.
 
Els tres directors han acordat estendre a tots els territoris la campanya “I tu, jugues en català?”, per promoure l’accés al món del joc del català.
 
S’ha decidit, també, fer un acte conjunt de commemoració de l’any Fabra, ja que al 2018 es compleix el centenari de la primera gramàtica de la llengua catalana i també es celebren 150 anys del naixement de Pompeu Fabra. A banda de les accions que es faran per part de cada Govern, s’ha acordat fer un acte conjunt organitzat pels tres governs.
 
Un altre dels temes tractats han estat les línies d’ajudes per al foment de la llengua catalana dels diferents governs.
 
A més de Marta Fuxà, Ester Franquesa i Rubén Trenzano, en la trobada de feina també hi han participat Marta Xirinachs, subdirectora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Katia Uchán, cap del Servei d’Ús i Drets Lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana, i Beatriu Defior, cap del Servei de Foment de l’Ús de la Llengua Catalana de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, i Sònia Torrent, cap del Servei de Formació i Certificació de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.