vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 2929876

Línies de subvenció

La Direcció General de Política Lingüística convoca actualment quatre línies de subvencions: premsa diària, premsa local i de temàtica especialitzada, activitats de foment de l’ús del català i millor campanya publicitària en llengua catalana.

Premsa diària

Els mitjans de comunicació són un element bàsic en la configuració de les societats modernes. La inèrcia fa que encara siguin pocs els projectes empresarials a les Illes Balears que apostin decididament per l’edició de premsa diària generalista en llengua catalana.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport als projectes de premsa diària escrita en català a les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a consolidar l’espai de comunicació que s’expressa en aquesta llengua.

Premsa local i de temàtica especialitzada

En un món globalitzat, la informació local té un paper indiscutible, ja que suposa l’afirmació i la pervivència de la identitat històrica nacional; a més, l’extensió i la implementació de les xarxes que faciliten la comunicació arreu del món fan que la informació local cobri més valor. D’altra banda, la premsa especialitzada, que dona resposta a interessos temàtics específics, enriqueix el panorama dels mitjans de comunicació en llengua catalana.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport als projectes de premsa local i de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a consolidar l’espai de comunicació que s’expressa en aquesta llengua.

Activitats de foment de l’ús del català

Les entitats que promouen l’ús de la llengua catalana en la seva activitat són una mostra de la vitalitat social de la llengua i un factor d’integració per als sectors de la població en què es produeix un dèficit en l’ús del català. Igualment, els ajuntaments tenen la capacitat de contribuir, mitjançant activitats d’acolliment i de dinamització lingüística, a la integració de tota la població en el territori.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a activitats que tenguin com a finalitat la difusió i la promoció de l’ús social de la llengua catalana entre la població general, tant en l’autòctona com en la nouvinguda, de les Illes Balears.

Premi a la millor campanya publicitària en llengua catalana

Les empreses són un element bàsic en el desenvolupament econòmic de les societats modernes. Una part de la seva actuació consisteix a fer campanyes publicitàries amb la intenció d’acostar-se a la població i fidelitzar la clientela; fer-les en català és una manera de reconèixer la idiosincràsia del territori i contribuir a l’ús normal de la llengua catalana.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és concedir un premi a la millor campanya publicitària en llengua catalana a les Illes Balears, amb la finalitat que el català esdevengui llengua d’ús habitual en l’àmbit empresarial i, al mateix temps, ampliar i valorar el paper de les empreses privades en el foment de la presència ambiental del català en tot el territori.

Podeu accedir a les convocatòries obertes en l’enllaç següent:

Seu Electrònica >> Relació de tràmits