torna

Detall de la notícia

Imatge 2899876

La col·laboració institucional subscrita pels governs autonòmics amb llengües pròpies es reforça a Galícia

Santiago de Compostela ha estat la ciutat escollida per acollir la Comissió de seguiment del Protocol de Col·laboració en matèria de Política Lingüística i en representació Govern de les Illes Balears hi ha assistit la cap del Servei de Foment de l’Ús del Català, Beatriu Defior.

La Col·laboració institucional subscrita fins ara pels governs gallec, basc, català i balear es reforçarà amb la incorporació dels governs navarrès i valencià al Protocol de Col·laboració en matèria de Política Lingüística, després de la sol·licitud d'adhesió presentada per ells i l'acceptació dels membres actuals. Amb aquestes adhesions, Xunta de Galícia, Eusko Jaurlaritza / Govern Basc, Generalitat de Catalunya, Govern de les Illes Balears, Nafarroako Gobernua / Govern de Navarra i la Generalitat Valenciana "inicien – en paraules del secretari general de Política Lingüística Gallego, Valentín García- una nova etapa en la defensa coordinada dels interessos del multilingüisme i en la promoció conjunta de l'ús de les llengües cooficials".

El responsable de política lingüística, acompanyat pels seus homòlegs catalans, basc, navarrès i valencià, Ester Franquesa, Miren Dobaran, Mikel Arregui i Ruben Trenzano, respectivament, en roda de premsa ha informat sobre les principals línies d'acció a favor de la coordinació d’esforços en la defensa dels interessos del multilingüisme a l’Estat i en Europa, així com de l’intercanvi d’experiències relatives a les diverses àrees de treball dels processos de la normalització del gallec, l’èuscar i del català, en el marc del protocol de col·laboració.

Projectes comuns i complementaris en marxa

D'entre els diferents temes d’interès per les polítiques de promoció de les llegües oficials abordats en la reunió, destaquen el pròxim informe de seguiment de compliment de la Carta Europea de les Llegües Regionals i Minoritàries, les línies d’actuació dels governs en la Xarxa Europea per la Promoció de la Diversitat Lingüística (NPLD) i el pla de treball per l’any en curs en el marc del protocol (la concessió del Premi a la promoció de la Realitat Plurilingüe de l’Estat o el conveni amb el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación pel reconeixement mutu de les probes d’acreditació de competències per l’exercici de la professió de traductor/a jurat/a e intèrpret).

A més dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, els diferents governs han tingut l’oportunitat de posar en comú alguns projectes en els que estan treballant com són els plans de dinamització lingüística del gallec en l’economia i en la joventut, el nou sistema d’indicadors de l’ èuscar, els treballs d’adaptació del sistema d’acreditació del català a València i de l’ èuscar a Navarra al Marc Europeu Comú de Referència per les Llengües o l’informe de política lingüística de Catalunya corresponent a l’any 2016.