torna

Detall de la notícia

Pla d'Actuacions en Matèria de Política Lingüística

El Pla d’Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021 és un document aprovat per unanimitat pel Ple del Consell Social de la Llengua Catalana en la sessió celebrada el 7 de juliol de 2016.

El Pla d’Actuacions es basa en la proposta elaborada per la Ponència de Planificació, integrada per Joan-Francesc López Casasnovas (president), Gabriel Bibiloni Canyelles, Bartomeu Colom Pastor, Maria Antònia Ramis Sastre, Nanda Ramon Tous, Carme Sánchez Rubí, Carles Torres Torres i Joan-Albert Villaverde Vidal (secretari). Aquesta proposta és fruit de l’encàrrec que el Ple del Consell Social va fer a la Ponència de Planificació en la sessió del Ple de 16 d’octubre de 2015, perquè assessoràs en la concreció del Pla General de Normalització Lingüística com a instrument de planificació de l’actuació que es vol dur a terme.

En el document resultant es concreten un conjunt sistematitzat d’actuacions previstes en el Pla General de Normalització Lingüística, aprovat pel Consell Social en la sessió plenària de 2 d’abril de 2009. En alguns casos, les actuacions s’han hagut d’actualitzar o de complementar.