torna

Detall de la notícia

Imatge 2659805

Manual per publicar procediments administratius en la seu electrònica

La Direcció General de Participació i Transparència ha impulsat un projecte de revisió de l’Inventari de procediments, per detectar les mancances i proposar millores, tant quant a l’aplicació informàtica que acull l’Inventari, com quant a la gestió de la informació que s’hi introdueix, amb el doble objectiu d’oferir a la ciutadania una eina de consulta completa, actualitzada i més intuïtiva de tots els procediments que es tramiten en aquesta Administració, i a la vegada, de fer passes en el camp de l’administració electrònica, procurant que com a mínim s’ofereixin als administrats models de sol·licituds i que tot això serveixi de base per a l’augment en la telematització dels procediments.

Per això, en col·laboració amb la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic, es presenta una nova versió de l’Inventari de procediments ubicat a la Seu electrònica, que pretén ser una versió més accessible i intuïtiva, per tal de facilitar a la ciutadania les recerques d’informació sobre tots els procediments que es tramiten en aquesta Administració autonòmica.

A més, i per tal de guiar els treballadors públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la inserció de les dades referides als procediments que gestionen, mitjançant Acord de Consell de Govern de 22 de juliol de 2016, es va aprovar el  Manual per publicar procediments administratius en la seu electrònica.