torna

Detall de la notícia

Imatge 1096719

Ensenyaments esportius de règim especial - Proves d'accés general grau mitjà i grau superior 2020. ( NOVETAT: Resolució preu prova específica)

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 5 de març de 2020, per la qual es convoquen les proves de caràcter general, perquè aquelles persones sense la titulació acadèmica necessària, puguin accedir  a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial, i es concreten aspectes sobre l'organització de la prova

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 5 de marzo de 2020, per la qual es convoquen les proves de caràcter general, perquè aquelles persones sense la titulació acadèmica necessària, puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial, i es concreten aspectes sobre l'organització de la prova

Resolució de 25 de març per la qual es nomenen els membres dels diferents tribunals avaluadors de les proves d'accés a Mallorca, Menorca i Eivissa

Resolució del 31 de març per la qual es nomenen els membres de les difernts comissions avaluadores de les proves d'accés de grau mitjà i de grau superior

NOVETAT:

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 d'abril de 2020, per la qual s'acorda el preu de la prova d'accés de caràcter específic i el preu del bloc específic per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats d'Atletisme, Bàsquet, Hípica, Judo, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela per al curs 2020-2021