Logo del Govern de les Illes Balears

Conselleries

Conselleries

Conselleries

El Govern s'estructura en Conselleries, i cadascuna d'elles assumeix la responsabilitat de gestionar les matèries que li són atribuïdes.

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

C/ de Montenegro, 5 - 07012 Palma
Telèfon : 971176600 Fax : 971176915
Organització | Webs Institucionals

Conselleria de Presidència

Passeig de Sagrera, 2 - 07012 Palma
Telèfon : 971176565 Fax : 971176264
Organització | Webs Institucionals

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

C/ del Palau Reial, 17 - 07001 Palma
Telèfon : 971179500 Fax : 971176335
Organització | Webs Institucionals

Conselleria d'Educació i Universitat

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster) - 07009 Palma
Telèfon : 971177800 Fax : 971176904
Organització | Webs Institucionals

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma
Telèfon : 971177200 Fax : 971 78 41 59
Organització | Webs Institucionals

Conselleria de Salut

Pl. d'Espanya, 9 - 07002 Palma
Telèfon : 971177383 Fax : 971176624
Organització | Webs Institucionals

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) - 07009 Palma
Telèfon : 971178900 Fax : 971176965
Organització | Webs Institucionals

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 Palma
Telèfon : 971176666 Fax : 971177310
Organització | Webs Institucionals

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

C/ de la Palma, 4 - 07003 Palma
Telèfon : 971177300 Fax : 971784044
Organització | Webs Institucionals

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

C/ de l'Uruguai, s/n Palma Arena - 07010 Palma
Telèfon : 971178999 Fax : 971178945
Organització | Webs Institucionals

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears