Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Thu, 28 Jan 2021 04:10:04 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-28T04:10:04Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears MAP teatre a secundària i batxillerat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4483443&lang=ca&coduo=7 Wed, 27 Jan 2021 13:18:55 GMT 4483443 2021-01-27T13:18:55Z MAP, feim teatre a primària! http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4483414&lang=ca&coduo=7 Wed, 27 Jan 2021 13:15:18 GMT 4483414 2021-01-27T13:15:18Z Nova formació: Oberta la inscripció de la formació "Les amenaces climàtiques i ambientals a l'aula: una perspectiva ecosocial" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4527509&lang=ca&coduo=7 Wed, 27 Jan 2021 12:16:58 GMT 4527509 2021-01-27T12:16:58Z Nova formació: Oberta la inscripció de la formació "Les amenaces climàtiques i ambientals a l'aula: una perspectiva ecosocial" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4527493&lang=ca&coduo=7 Wed, 27 Jan 2021 12:13:26 GMT 4527493 2021-01-27T12:13:26Z Programa Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS). Curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4292354&lang=ca&coduo=7 Wed, 27 Jan 2021 10:10:16 GMT 4292354 2021-01-27T10:10:16Z Programes educatius EduCaixa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4527183&lang=ca&coduo=7 Wed, 27 Jan 2021 09:13:07 GMT 4527183 2021-01-27T09:13:07Z Dia Internacional de la Dona i la Nina en Ciència http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4521266&lang=ca&coduo=7 Wed, 27 Jan 2021 07:59:44 GMT 4521266 2021-01-27T07:59:44Z Comença el període d'inscripció a la formació "Eines pedagògiques del GestIB 2a edició", curs 2020-2021" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4479789&lang=ca&coduo=7 <p>Del 27 de gener al 2 de febrer de 2021 es podr&#224; realitzar la inscripci&#243; per a poder participar en la formaci&#243; "Eines pedag&#242;giques del GestIB 2a edici&#243;".</p> <p>Degut a la gran demanda que aquesta formaci&#243; va tenir a les passades edicions, el Servei de Normalitzaci&#243; Ling&#252;&#237;stica i Formaci&#243; torna a oferir-la per cobrir aix&#237; les necessitats detectades entre els docents de les Illes Balears.</p> <p>Tornen a oferir-se 100 places per a docents dels CEIP, IES, CEIPIEM, CEIPIESO, CEPA, CIFP, i en aquesta edici&#243; s'afegeixen tamb&#233; els docents dels centres de la modalitat d'Educaci&#243; Especial (CEE).&#160;</p> <p>La formaci&#243; ser&#224; presencial, en l&#237;nia, els dies 23 i 25 de febrer i 3 i 4 de mar&#231; de 2021. Es realitzar&#224; mitjan&#231;ant les plataformes Zoom i Moodle, combinant les sessions grupals per videoconfer&#232;ncia amb el treball individual.&#160;</p> Tue, 26 Jan 2021 12:02:24 GMT 4479789 2021-01-26T12:02:24Z Una alumna de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears guanya el Premi Nacional Josep Albert Mestre http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4526582&lang=ca&coduo=7 Tue, 26 Jan 2021 10:26:50 GMT 4526582 2021-01-26T10:26:50Z COVID-19: CONSELL DE GOVERN: Informació relativa a la incidència de la COVID-19 en els centres educatius de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4525797&lang=ca&coduo=7 Tue, 26 Jan 2021 09:44:04 GMT 4525797 2021-01-26T09:44:04Z Pràcticum curs acadèmic 2020-2021: Alumnes universitaris d'universitats de l'Estat sense conveni específic de col·laboració. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4334513&lang=ca&coduo=7 <p>Procediment per el qual s'estableix que els alumnes de les universitat de l'Estat sense conveni espec&#237;fic de col&#183;laboraci&#243; puguin fer les pr&#224;ctiques a centres docents dependents de la Conselleria d'Educaci&#243;, Universitat i Recerca.</p> Mon, 25 Jan 2021 16:47:04 GMT 4334513 2021-01-25T16:47:04Z Projectes d'R+D 2020-2024 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4509524&lang=ca&coduo=7 <p>El termini per presentar les sol&#183;licituds de les ajudes s'iniciar&#224; el dia 25 de gener de 2021 i finalitzar&#224; el dia 28 de febrer del 2021.</p> Mon, 25 Jan 2021 13:45:08 GMT 4509524 2021-01-25T13:45:08Z COVID-19: CONSELL DE GOVERN: Informació relativa a la incidència de la COVID-19 en els centres educatius de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4521921&lang=ca&coduo=7 Mon, 25 Jan 2021 12:12:23 GMT 4521921 2021-01-25T12:12:23Z Programa de Centres Ecoambientals. Curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4370133&lang=ca&coduo=7 Mon, 25 Jan 2021 07:22:33 GMT 4370133 2021-01-25T07:22:33Z El conseller Martí March ha visitat avui els centres de recerca IFISC i IUNICS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4519936&lang=ca&coduo=7 Fri, 22 Jan 2021 16:55:01 GMT 4519936 2021-01-22T16:55:01Z Gairebé 200 docents participen en una formació per ajudar l'alumnat en la gestió de processos emocionals complexos http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4519778&lang=ca&coduo=7 Fri, 22 Jan 2021 15:54:09 GMT 4519778 2021-01-22T15:54:09Z Educació continua amb la formació en competència digital dels docents de les Balears amb noves convocatòries http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4519795&lang=ca&coduo=7 Fri, 22 Jan 2021 12:47:02 GMT 4519795 2021-01-22T12:47:02Z S'inicia el període d'inscripció de la formació "Les amenaces climàtiques i ambientals a l'aula: una perspectiva ecosocial" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4517292&lang=ca&coduo=7 <div> <p>La Direcci&#243; General de Primera Inf&#224;ncia, Innovaci&#243; i Comunitat educativa amb col&#183;laboraci&#243; amb Docents pel futur convoca la formaci&#243; "Les amenaces clim&#224;tiques i ambientals a l'aula: una perspectiva ecosocial", que es desenvolupar&#224; entre el 16 de febrer i el 30 de mar&#231; de 2021.&#160;</p> <p>La formaci&#243; t&#233; un total de 15 hores i es realitzar&#224; en modalitat mixta (9 hores presencials per videoconfer&#232;ncia i 6 a dist&#224;ncia, a trav&#233;s de l&#8217;entorn virtual Moodle).&#160;</p> <p>Els destinataris de la formaci&#243; s&#243;n docents en actiu de centres docents sostinguts amb fons p&#250;blics d'Educaci&#243; Infantil, Prim&#224;ria i Secund&#224;ria.</p> <p>La inscripci&#243; es realitzar&#224; a trav&#233;s del Portal del Personal, entre el 19 de gener i el 7 de febrer.</p> </div> Fri, 22 Jan 2021 11:16:18 GMT 4517292 2021-01-22T11:16:18Z Inici de la formació "Estratègies de suport lingüístic i social per als alumnes nouvinguts" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4513903&lang=ca&coduo=7 <p>S'ha iniciat la formaci&#243; &#8220;Estrat&#232;gies de suport ling&#252;&#237;stic i social per als alumnes nouvinguts&#8221; en la qual participen 40 docents de centres educatius de les Illes Balears.</p> <p>Aquesta formaci&#243;, organitzada per recolzar la tasca del professorat que at&#233;n alumnat nouvingut i tamb&#233; els docents responsables dels &#171;Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts&#187; durant el curs 2020-2021, t&#233; com a objectiu reflexionar sobre els condicionants implicats en el proc&#233;s d&#8217;ensenyament i aprenentatge de l&#8217;alumnat nouvingut i a la vegada incorporar recursos i metodologies en l&#8217;atenci&#243; d&#8217;aquest alumnat.</p> <p>La formaci&#243; s&#8217;ha dividit en dos blocs, el primer que aprofundir&#224; m&#233;s sobre els condicionants dels alumnes nouvinguts sobre el proc&#233;s d&#8217;ensenyan&#231;a i aprenentatge i el segon que servir&#224; per identificar i desenvolupar estrat&#232;gies de guiatge per ajudar a aquests infants a participar en les activitats escolar.</p> <p>La formaci&#243; es far&#224; durant els mesos de gener i febrer de 2021 i tendr&#224; una durada de 13 hores.</p> <p lang="es-ES">Ponents: Rosamaria Felip i Marta Vingut.</p> Fri, 22 Jan 2021 11:16:10 GMT 4513903 2021-01-22T11:16:10Z Es posen en marxa els «Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts» per al curs escolar 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4513419&lang=ca&coduo=7 <p><span style="font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif;">Responent a la convocat&#242;ria del programa &#171;Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts&#187; en centres docents sostinguts amb fons p&#250;blics dependents de la Conselleria d'Educaci&#243;, Universitat i Recerca, s'han rebut un total de 43 sol&#183;licituds de participaci&#243;.</span></p> <p><span style="font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif;">Els 43 centres sol&#183;licitants duran a terme 56 tallers de llengua catalana, ja que els grups s'han atorgat segons el nombre d'alumnat nouvingut. Pel que fa a la tipologia, 33 centres s&#243;n instituts d'educaci&#243; secund&#224;ria i 10 s&#243;n centres concertats. Per illes la participaci&#243; ha estat la seg&#252;ent: 32 centres de Mallorca, 6 centres d'Eivissa i 5 centres de Menorca.<br /><br />La Conselleria d'Educaci&#243;, Universitat i Recerca havia adquirit el comprom&#237;s d'aportar els recursos econ&#242;mics necessaris per a l'aplicaci&#243; del programa, amb un m&#224;xim de 25.000 &#8364;, per&#242; veient el nombre tan elevat de sol&#183;licituds de participaci&#243;, la comissi&#243; de selecci&#243; ha decidit augmentar la quantitat i seleccionar tots els centres educatius.<br /><br />La finalitat dels tallers de llengua catalana, &#233;s que els alumnes d'incorporaci&#243; tardana en l'etapa de secund&#224;ria obligat&#242;ria que presentin mancances ling&#252;&#237;stiques en aquesta llengua puguin assolir els objectius de les diferents &#224;rees o mat&#232;ries sense els impediments ocasionats pel desconeixement de la llengua d'aprenentatge i a la vegada aprofundir en el coneixement de les caracter&#237;stiques culturals, ling&#252;&#237;stiques i hist&#242;riques de les Illes Balears.<br /><br />Els tallers, que tenen una durada de 40 hores, es faran en dues o tres sessions setmanals, comen&#231;aran aquest mes de gener i s'allargaran fins dia 31 de maig de 2021.</span></p> Fri, 22 Jan 2021 11:15:58 GMT 4513419 2021-01-22T11:15:58Z Inici del període d'inscripció a la formació "Acompanyament constructiu en el pràcticum" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4513213&lang=ca&coduo=7 <p>S&#8217;obre el per&#237;ode d&#8217;inscripci&#243; a la formaci&#243; inicial del programa Acompanyament constructiu en el pr&#224;cticum, d&#8217;acord amb la resoluci&#243; de la directora general de Primera Inf&#224;ncia, Innovaci&#243; i Comunitat Educativa de dia 14 de maig de 2020.</p> <p><span lang="ca-ES">Aquesta formaci&#243; va destinada als docents dels centres educatius que s&#8217;han adherit al programa. Aquest programa es desenvolupa mitjan&#231;ant la col&#183;laboraci&#243; del Servei de Normalitzaci&#243; Ling&#252;&#237;stica i Formaci&#243; i la Facultat d&#8217;Educaci&#243; de la Universitat de les Illes Balears.</span></p> <p><span lang="ca-ES">La formaci&#243; es dur&#224; a terme de manera presencial o presencial per videoconfer&#232;ncia. S&#8217;utilitzaran les plataformes Zoom i Moodle. </span></p> <p>Termini d&#8217;inscripci&#243;: La inscripci&#243; es realitzar&#224; mitjan&#231;ant el Portal del personal de dia 8 a dia 27 de gener de 2021.</p> Fri, 22 Jan 2021 11:15:38 GMT 4513213 2021-01-22T11:15:38Z S'inicia el període d'inscripció de la formació "Dinamització de sessions virtuals des de la facilitació de grups" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4512338&lang=ca&coduo=7 <p>S&#8217;obre el per&#237;ode d&#8217;inscripci&#243; a la formaci&#243; de Dinamitzaci&#243; de sessions virtuals des de la facilitaci&#243; de grups amb l&#8217;objectiu d&#8217;aportar un marc de treball i eines concretes per dinamitzar sessions grupals de manera telem&#224;tica.</p> <p><a name="Bookmark"></a> <span lang="ca-ES">Aquesta formaci&#243; va destinada als assessors que gestionen activitats internes de formaci&#243; del professorat de la Conselleria d&#8217;Educaci&#243;, Universitat i Recerca i als assessors docents que treballen a la Conselleria d&#8217;Educaci&#243;, Universitat i Recerca.</span></p> <p><span lang="ca-ES">La formaci&#243; de 20h. es desenvolupar&#224; de forma mixta: la meitat d&#8217;hores presencials per videoconfer&#232;ncia i l&#8217;altra meitat a dist&#224;ncia. S&#8217;utilitzaran les plataformes Zoom i Moodle. </span></p> <p>Termini d&#8217;inscripci&#243;: La inscripci&#243; es realitzar&#224; mitjan&#231;ant el Portal del personal de dia 13 a dia 20 de gener de 2021.</p> Fri, 22 Jan 2021 11:15:24 GMT 4512338 2021-01-22T11:15:24Z Instruccions per a l'elaboració de les proves de certificació unificades i no unificades de les Escoles Oficials d'Idiomes per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1296598&lang=ca&coduo=7 Thu, 21 Jan 2021 20:04:24 GMT 1296598 2021-01-21T20:04:24Z GESTIÓ D'INTERINS (Curs 2021-2022) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4488076&lang=ca&coduo=7 Thu, 21 Jan 2021 17:03:24 GMT 4488076 2021-01-21T17:03:24Z Reunió informativa entre Educació i sindicats sobre els professors tècnics de Formació Professional http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4519200&lang=ca&coduo=7 Thu, 21 Jan 2021 13:22:30 GMT 4519200 2021-01-21T13:22:30Z Martí March inicia una ronda de visites als instituts de recerca de Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4519191&lang=ca&coduo=7 Thu, 21 Jan 2021 13:20:05 GMT 4519191 2021-01-21T13:20:05Z Gestió econòmica dels centres docents publics no universitaris http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=133815&lang=ca&coduo=7 <p>Normativa de refer&#232;ncia, instruccions i models d'impresos.</p> Thu, 21 Jan 2021 13:09:27 GMT 133815 2021-01-21T13:09:27Z Segell Vida Saludable 2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4516952&lang=ca&coduo=7 Tue, 19 Jan 2021 12:35:16 GMT 4516952 2021-01-19T12:35:16Z Educació convoca el concurs escolar "Jo també vull ser científica" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4517307&lang=ca&coduo=7 Tue, 19 Jan 2021 12:24:09 GMT 4517307 2021-01-19T12:24:09Z NOVETAT 22/12/2020. Actualització de la borsa d'examinadors col·laboradors de la Direcció General de Política Lingüística http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3203621&lang=ca&coduo=7 Tue, 19 Jan 2021 11:22:45 GMT 3203621 2021-01-19T11:22:45Z L'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears rep una màquina fresadora per als estudis de Disseny de producte http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4517236&lang=ca&coduo=7 Tue, 19 Jan 2021 10:41:03 GMT 4517236 2021-01-19T10:41:03Z Reunió amb l'equip directiu de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4517067&lang=ca&coduo=7 Tue, 19 Jan 2021 08:42:46 GMT 4517067 2021-01-19T08:42:46Z Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4517033&lang=ca&coduo=7 Tue, 19 Jan 2021 08:42:33 GMT 4517033 2021-01-19T08:42:33Z Segell Vida Saludable 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3607870&lang=ca&coduo=7 Tue, 19 Jan 2021 07:21:33 GMT 3607870 2021-01-19T07:21:33Z Segell Vida Saludable 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4028446&lang=ca&coduo=7 Tue, 19 Jan 2021 07:12:12 GMT 4028446 2021-01-19T07:12:12Z Tràmit interins curs 2021-2022. RECONEIXEMENT FORMACIÓ PERMANENT PROFESSORAT http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4510628&lang=ca&coduo=7 Mon, 18 Jan 2021 18:15:27 GMT 4510628 2021-01-18T18:15:27Z Inaugurada la quarta edició de MENTORiment amb 206 estudiants d'altes capacitats de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4516656&lang=ca&coduo=7 Mon, 18 Jan 2021 13:31:42 GMT 4516656 2021-01-18T13:31:42Z Inaugurat avui el primer curs d'especialització en Forneria i brioixeria artesanals a les Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4516538&lang=ca&coduo=7 Mon, 18 Jan 2021 12:46:02 GMT 4516538 2021-01-18T12:46:02Z Instruccions sobre la realització del mòdul d'FCT (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4515525&lang=ca&coduo=7 Mon, 18 Jan 2021 09:13:54 GMT 4515525 2021-01-18T09:13:54Z Educació ha respost als dubtes sobre ventilació que han plantejat els sindicats a la Comissió Paritària celebrada avui http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4514398&lang=ca&coduo=7 Fri, 15 Jan 2021 13:42:53 GMT 4514398 2021-01-15T13:42:53Z L'EASDIB presenta el llibre "De l'Escola de Dibuix de Palma a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (1778-2020)" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4514028&lang=ca&coduo=7 Fri, 15 Jan 2021 12:43:34 GMT 4514028 2021-01-15T12:43:34Z Prova lliure de batxillerat 2021 per a persones majors de 20 anys http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3696651&lang=ca&coduo=7 Fri, 15 Jan 2021 12:29:09 GMT 3696651 2021-01-15T12:29:09Z Activitat de formació per a professorat d'FP – MASSATGE KOBIDO I TAILANDÈS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4514193&lang=ca&coduo=7 Fri, 15 Jan 2021 12:18:21 GMT 4514193 2021-01-15T12:18:21Z Professors de religió http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2933601&lang=ca&coduo=7 <p>Adjudicaci&#243; definitiva de professors d'ensenyament de religi&#243; cat&#242;lica (Curs 2018-2019)</p> Fri, 15 Jan 2021 11:48:50 GMT 2933601 2021-01-15T11:48:50Z Activitat formativa per als assessors dels CEP de les Illes Balears: "La pràctica reflexiva en les formacions en línia" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4450093&lang=ca&coduo=7 Fri, 15 Jan 2021 08:56:06 GMT 4450093 2021-01-15T08:56:06Z Inici del període d'inscripció a la formació Actualització de la Funció Directiva http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4454421&lang=ca&coduo=7 <p>La Direcci&#243; General de Primera Inf&#224;ncia, Innovaci&#243; i Comunitat educativa convoca una nova edici&#243; de la formaci&#243; per&#160; a l&#8217;actualitzaci&#243; de la funci&#243; directiva, que es desenvolupar&#224; entre el 3 de desembre&#160; i el 18 de febrer de 2021.&#160;</p> Fri, 15 Jan 2021 08:53:30 GMT 4454421 2021-01-15T08:53:30Z L'Escola Oficial d'Idiomes de Palma es converteix en l'EOI Andreu Crespí Plaza http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4513359&lang=ca&coduo=7 Thu, 14 Jan 2021 12:26:05 GMT 4513359 2021-01-14T12:26:05Z Concurs de trasllats 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4422492&lang=ca&coduo=7 Wed, 13 Jan 2021 12:25:18 GMT 4422492 2021-01-13T12:25:18Z Educació treu les 5 primeres qualificacions professionals del Pla ACREDITA http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4512407&lang=ca&coduo=7 Wed, 13 Jan 2021 11:46:43 GMT 4512407 2021-01-13T11:46:43Z Activitat de formació per a professorat d'FP – MÀRQUETING DIGITAL EN EL SECTOR BELLESA: DE "LIKE" A VENDES http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4502670&lang=ca&coduo=7 Wed, 13 Jan 2021 09:46:53 GMT 4502670 2021-01-13T09:46:53Z