Notícies: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Sun, 09 Aug 2020 01:21:44 GMT Govern de les Illes Balears 2020-08-09T01:21:44Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Els centres educatius podran adquirir dispositius digitals a través d'un Acord Marc http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4324990&lang=ca&coduo=7 Fri, 07 Aug 2020 12:42:59 GMT 4324990 2020-08-07T12:42:59Z Educació puja un 20% la inversión per atendre les necessitats extraordinàries de neteja dels centres educatius per la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4325002&lang=ca&coduo=7 Fri, 07 Aug 2020 12:41:57 GMT 4325002 2020-08-07T12:41:57Z Convocats els ajuts per als mitjans de comunicació en català de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4324553&lang=ca&coduo=7 <div class="ficha-cabecera"> <h2 class="visibilidadTitular"></h2> <div><strong><br /></strong></div> </div> Fri, 07 Aug 2020 08:05:42 GMT 4324553 2020-08-07T08:05:42Z Instruccions per als ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS per a l'any acadèmic 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4323960&lang=ca&coduo=7 Thu, 06 Aug 2020 18:22:35 GMT 4323960 2020-08-06T18:22:35Z Instruccions per a l'organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de FORMACIÓ PROFESSIONAL en règim d'educació A DISTÀNCIA per al curs acadèmic 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4323704&lang=ca&coduo=7 Thu, 06 Aug 2020 18:22:00 GMT 4323704 2020-08-06T18:22:00Z Instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL del sistema educatiu que s'han d'impartir durant el curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4323753&lang=ca&coduo=7 Thu, 06 Aug 2020 18:21:08 GMT 4323753 2020-08-06T18:21:08Z Nova licitació: Educació publica la licitació del projecte d'ampliació de l'IES Porto Cristo, a Manacor per més de 715 mil euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4323769&lang=ca&coduo=7 Thu, 06 Aug 2020 11:51:26 GMT 4323769 2020-08-06T11:51:26Z Els policies tutors de les Illes Balears realitzen més de set mil actuacions amb la comunitat escolar durant l'estat d'alarma http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4323657&lang=ca&coduo=7 Thu, 06 Aug 2020 10:47:16 GMT 4323657 2020-08-06T10:47:16Z Cens d'Entitats Col·laboradores. NOVETAT - Resolució de la Comissió Extraordinària de Formació del Professorat (24-07-2020) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3112475&lang=ca&coduo=7 Wed, 05 Aug 2020 13:14:05 GMT 3112475 2020-08-05T13:14:05Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat. NOVETAT - Propostes de resolucions definitives Comissió Extraordinària de Formació del Professorat (21 i 24 de juliol de 2020) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3047494&lang=ca&coduo=7 Wed, 05 Aug 2020 12:56:13 GMT 3047494 2020-08-05T12:56:13Z Educació lliura el projecte del nou centre de Campos a l'Ajuntament http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4322436&lang=ca&coduo=7 Wed, 05 Aug 2020 12:10:50 GMT 4322436 2020-08-05T12:10:50Z Surt a licitació el projecte de millora de l'IES Isidor Macabich d'Eivissa per més de 369 mil euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4322188&lang=ca&coduo=7 Wed, 05 Aug 2020 10:53:07 GMT 4322188 2020-08-05T10:53:07Z Llistats provisionals d'ATE (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4321261&lang=ca&coduo=7 Tue, 04 Aug 2020 18:37:37 GMT 4321261 2020-08-04T18:37:37Z COVID-19: Tots els centres educatius de les Balears ja compten amb el Pla de contingència per fer front a la COVID-19 el proper curs 2020/2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4320925&lang=ca&coduo=7 Tue, 04 Aug 2020 12:00:40 GMT 4320925 2020-08-04T12:00:40Z Dos nous centres educatius de les Balears aconsegueixen el Segell de Vida Saludable http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4320866&lang=ca&coduo=7 Tue, 04 Aug 2020 10:07:29 GMT 4320866 2020-08-04T10:07:29Z Presentat el Pla de Formació Professional per al creixement econòmic i social al Consell Social d'FP http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4319216&lang=ca&coduo=7 Mon, 03 Aug 2020 08:59:35 GMT 4319216 2020-08-03T08:59:35Z Instruccions sobre l'horari general dels centres, dels alumnes i dels professors http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2639009&lang=ca&coduo=7 <p>Centres d'educaci&#243; infantil, prim&#224;ria i secund&#224;ria</p> Thu, 30 Jul 2020 13:41:49 GMT 2639009 2020-07-30T13:41:49Z Resolució del director general de 27 de juliol per la qual es fan públiques les orientacions sobre els aspectes curriculars, d'ordenació acadèmica i metodològics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4308446&lang=ca&coduo=7 <p>Resoluci&#243; del director general de Planificaci&#243;, Ordenaci&#243; i Centres de 27 de juliol de 2020 per la qual es fan p&#250;bliques les orientacions sobre els aspectes curriculars, d&#8217;ordenaci&#243; acad&#232;mica i metodol&#242;gics del segon cicle d&#8217;educaci&#243; infantil i educaci&#243; prim&#224;ria i de l&#8217;educaci&#243; secund&#224;ria obligat&#242;ria i batxillerat per al curs 2020-2021 a les Illes Balears</p> Thu, 30 Jul 2020 09:52:41 GMT 4308446 2020-07-30T09:52:41Z El 97,3 per cent d'alumnes de 3 anys aconsegueixen plaça en algun dels centres que han triat en primera i segona opció http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4307778&lang=ca&coduo=7 Wed, 29 Jul 2020 10:30:21 GMT 4307778 2020-07-29T10:30:21Z Cursos d'anglès per a docents de preparació per a l'obtenció del certificat dels nivells Intermedi B2 i Avançat C1 de les escoles oficials d'idiomes (NOVETAT: Nou període de matrícula) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2635811&lang=ca&coduo=7 Wed, 29 Jul 2020 09:19:05 GMT 2635811 2020-07-29T09:19:05Z GESTIÓ D'INTERINS (Curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4027747&lang=ca&coduo=7 <p style="color: #ff0000;">Novetat 28/07/2020: El termini queda ampliat fins el dia 30 de juliol a les 10:00h a.m.</p> <p>Tr&#224;mit de selecci&#243; de places per interins: &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; <a href="https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&amp;modelo=EC0017SPLA&amp;version=12">Acc&#233;s al tr&#224;mit</a></p> <p><strong>AV&#205;S:</strong> El termini perqu&#232; els funcionaris interins puguin triar places &#233;s del dia <strong>24 de juliol a les 10:00h a.m. fins al 30 de juliol a les 10:00h a.m.</strong> (segons hora local oficial de les Illes Balears)</p> <p><strong><span style="background-color: #ff0000; color: #ffffff;">Alerta:</span> </strong>Si us apareix el seg&#252;ent error <a href="../../sites/M200713093917629/ca/portada/archivopub.do?ctrl=MCRST11266ZI325246&amp;id=325246">&lt;&gt;</a>, heu de canviar la contrasenya. Trobareu l'opci&#243; de "CANVI DE CONTRASENYA" a la p&#224;gina web www.weib.caib.es. Una vegada fet el canvi heu d'esperar 20 minuts abans de tornar intentar fer el tr&#224;mit telem&#224;tic de selecci&#243; de places.</p> <p>-&#160;Actualitzaci&#243; de les places vacants per funcions amb informaci&#243; de perfils del <a href="http://www.caib.es/sites/M200713093917629/f/325128">cos de mestres</a> i dels <a href="http://www.caib.es/sites/M200713093917629/f/325129">cossos de secund&#224;ria</a>.</p> <p style="color: #ff0000;">&#160;</p> <p style="color: #ff0000;">Av&#237;s (23/07/2020): modificaci&#243; de terminis per sol&#183;licitar places</p> <p>Degut al sorteig p&#250;blic per a l'elecci&#243; de les places amb reserva per a persones amb discapacitat se modifiquen els terminis per presentar sol&#183;licituds de places. El tr&#224;mit comen&#231;ar&#224; dia 24/07/2020 a les 10:00h fins dia 29/07/2020 a les 09:59 hores.</p> <p style="color: #ff0000;">&#160;</p> <p style="color: #ff0000;">Novetat 21/07/2020:</p> <p>Normes que regeixen el sorteig p&#250;blic per a l'elecci&#243; de les places amb reserva per a persones amb discapacitat.</p> <p style="color: #ff0000;">&#160;</p> <p style="color: #ff0000;">(20/07/2020)</p> <p>Publicaci&#243; de les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos&#160; i acc&#233;s al tr&#224;mit de reclamacions de Formaci&#243;:</p> <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <p><button onclick="location.href='https://www.caib.es/sistrafront/sistrafront/inicio?language=ca&amp;modelo=EC0080SSD&amp;version=1&amp;tipus=3503'"> Reclamacions de Formaci&#243; </button></p> </div> </div> </div> <p>S'obre un termini de set dies per presentar reclamacions &#218;NICAMENT als m&#232;rits d'activitats de formaci&#243;.</p> <p>&#160;</p> <p style="color: #ff0000;">(07/07/2020)</p> <p>Publicaci&#243; de les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos.</p> <p>S'obre un termini de set dies naturals comptadors des de l'endem&#224; del dia en qu&#232; es facin p&#250;bliques les llistes provisionals per tal que les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions a trav&#233;s del tr&#224;mit telem&#224;tic habilitat. En aquest tr&#224;mit s'ha d'incloure el model de reclamaci&#243; que podeu descarregar a la secci&#243; DOCUMENTS d'aquesta p&#224;gina.<br /><br /><strong>Important:</strong> Degut a les circumst&#224;ncies actuals (COVID-19) les llistes provisionals d'aspirants a funcionaris interins NO inclouen els m&#232;rits d'activitats de FORMACI&#211; Permanent del Professorat. Aquests m&#232;rits es publicar&#224;n el proper 20 de juliol i s'obrir&#224; un termini de set dies per presentar reclamacions &#218;NICAMENT a aquests m&#232;rits d'activitats de formaci&#243;.</p> <p><strong>Recordatori:</strong> Els tr&#224;mits de selecci&#243; de places, i tots els tr&#224;mits posteriors en general, s'han de fer de manera autenticada, aix&#242; &#233;s, amb Certificat digital, @Clave o usuari/contrasenya. NO ES PODRAN FER TR&#192;MITS AN&#210;NIMS.</p> Tue, 28 Jul 2020 08:24:17 GMT 4027747 2020-07-28T08:24:17Z Surt a licitació la reforma del Centre d'ensenyament de professors (CEP) de Palma per més de 490 mil euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4307171&lang=ca&coduo=7 Tue, 28 Jul 2020 08:22:59 GMT 4307171 2020-07-28T08:22:59Z Orientacions per a l'elaboració del pla de contingència http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4283996&lang=ca&coduo=7 Tue, 28 Jul 2020 08:02:45 GMT 4283996 2020-07-28T08:02:45Z Proves d'accés especifiques als ensenyaments esportius de règim especial per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2619239&lang=ca&coduo=7 <p class="western" lang="ca-ES"><span style="color: #808080;"><span style="font-family: LegacySanITCBoo, serif;"><span>Modalitats esportives: atletisme, b&#224;squet, futbol, h&#237;pica, muntanya i escalada, </span></span></span><span style="color: #808080;"><span style="font-family: LegacySanITCBoo, serif;"><span>pirag&#252;&#237;sme, salvament i socorrisme,</span></span></span><span style="color: #808080;"><span style="font-family: LegacySanITCBoo, serif;"><span>&#160;i vela amb apareill fix i vela amb aparell lliure</span></span></span></p> Mon, 27 Jul 2020 21:19:53 GMT 2619239 2020-07-27T21:19:53Z Destacat increment de l'oferta d'FP per al curs 2020/21: 27 cicles més i gairebé mil places noves per a l'alumnat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4306770&lang=ca&coduo=7 Mon, 27 Jul 2020 09:50:23 GMT 4306770 2020-07-27T09:50:23Z Actualització de la borsa d'examinadors col·laboradors de la Direcció General de Política Lingüística http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3203621&lang=ca&coduo=7 <p>Actualitzaci&#243; de la borsa d'examinadors col&#183;laboradors de la Direcci&#243; General de Pol&#237;tica Ling&#252;&#237;stica</p> Mon, 27 Jul 2020 09:00:40 GMT 3203621 2020-07-27T09:00:40Z Segell Vida Saludable 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4028446&lang=ca&coduo=7 Sat, 25 Jul 2020 19:55:09 GMT 4028446 2020-07-25T19:55:09Z Segell Vida Saludable 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3607870&lang=ca&coduo=7 Fri, 24 Jul 2020 10:56:24 GMT 3607870 2020-07-24T10:56:24Z EOI-CEPA http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4079878&lang=ca&coduo=7 Fri, 24 Jul 2020 10:52:21 GMT 4079878 2020-07-24T10:52:21Z Segell Vida Saludable 2017 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2802236&lang=ca&coduo=7 <p style="text-align: justify;">Instrucci&#243; de 29 de desembre de 2016 del director general d&#8217;Innovaci&#243; i Comunitat Educativa per la qual es regulen les actuacions dels centres educatius que sol&#183;licitin el distintiu de qualitat Segell Vida Saludable al Ministeri d&#8217;Educaci&#243;, Cultura i Esport</p> Fri, 24 Jul 2020 10:47:33 GMT 2802236 2020-07-24T10:47:33Z EOI-CEPA: convocatòria de participació en el programa per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3437307&lang=ca&coduo=7 Fri, 24 Jul 2020 10:46:09 GMT 3437307 2020-07-24T10:46:09Z Cartelleria Centres Covid19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4304860&lang=ca&coduo=7 <p>Aqu&#237; teniu els cartells imprimibles que podeu emprar pels vostres centres. S'aniran actualitzant.</p> Fri, 24 Jul 2020 10:28:58 GMT 4304860 2020-07-24T10:28:58Z NOVETAT: Resolució conjunta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i d'organització i funcionament Curs 2020-21 i FAQ http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4271765&lang=ca&coduo=7 <p>Novetat 9/7/2020 - Recull de preguntes freq&#252;ents</p> <p><span>Resoluci&#243; conjunta del conseller d&#8217;Educaci&#243;, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s&#8217;aproven les mesures excepcionals de prevenci&#243; i contenci&#243;, coordinaci&#243; i d&#8217;organitzaci&#243; i funcionament per fer front a la crisi sanit&#224;ria ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat aut&#242;noma de les Illes Balears per al curs 2020-2021</span></p> Fri, 24 Jul 2020 08:00:35 GMT 4271765 2020-07-24T08:00:35Z Instruccions per a la sol·licitud, el nomenament i l'activitat dels docents mentors http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3668231&lang=ca&coduo=7 Thu, 23 Jul 2020 10:52:27 GMT 3668231 2020-07-23T10:52:27Z Docents mentors. NOVETAT (27-02-2020) - Nomenaments d'Amador Calafat, Jaime Burguera, Juan Jaume i Inés Burguera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3919048&lang=ca&coduo=7 Thu, 23 Jul 2020 10:42:19 GMT 3919048 2020-07-23T10:42:19Z La UIB oferirà un nou diploma universitari sobre legislació i drets lingüístics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4304081&lang=ca&coduo=7 Thu, 23 Jul 2020 08:49:37 GMT 4304081 2020-07-23T08:49:37Z Educació presenta la proposta del Govern d'inversió extraordinària per al curs 2020/21 a les meses d'Educació http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4303765&lang=ca&coduo=7 Wed, 22 Jul 2020 15:29:29 GMT 4303765 2020-07-22T15:29:29Z El curs escolar 2020/21 comptarà amb una inversió de més de 35 m € per atendre les necessitats generades per la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4303237&lang=ca&coduo=7 Tue, 21 Jul 2020 14:26:24 GMT 4303237 2020-07-21T14:26:24Z Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4029810&lang=ca&coduo=7 Tue, 21 Jul 2020 10:42:07 GMT 4029810 2020-07-21T10:42:07Z Comissions de serveis (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4111234&lang=ca&coduo=7 <p><strong>Novetat 20/07/2020</strong></p> <div class="page" title="Page 1"> <div class="section">- Llista definitiva de l'adjudicaci&#243;</div> </div> Mon, 20 Jul 2020 12:13:20 GMT 4111234 2020-07-20T12:13:20Z Procés de contractació per constituir unes llistes de formadors per impartir diferents mòduls formatius de certificats de professionalitat a centres públics d'ensenyament no universitari http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4280828&lang=ca&coduo=7 Mon, 20 Jul 2020 10:20:35 GMT 4280828 2020-07-20T10:20:35Z Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació als ensenyaments d'idiomes de règim especial (NOVETAT: Ampliació calendari) http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4151239&lang=ca&coduo=7 Mon, 20 Jul 2020 09:51:54 GMT 4151239 2020-07-20T09:51:54Z Convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4213862&lang=ca&coduo=7 Mon, 20 Jul 2020 09:49:19 GMT 4213862 2020-07-20T09:49:19Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l'illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) el curs acadèmic 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4114955&lang=ca&coduo=7 <p>Convocat&#242;ria d'ajudes per compensar part del cost del despla&#231;ament dels alumnes de les Illes Balears empadronats a Mallorca que, at&#232;s el fet insular, s'han de despla&#231;ar i han de residir fora de l'illa de Mallorca on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a qualsevol pa&#237;s de la Uni&#243; Europea (UE-27) durant l'any acad&#232;mic 2019-2020.</p> Mon, 20 Jul 2020 06:27:49 GMT 4114955 2020-07-20T06:27:49Z Ajudes de promoció de l'Excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris que hagin finalitzan els estudis oficials de grau durant el curs acadèmic 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4119081&lang=ca&coduo=7 <p>Concessi&#243; de 20 ajudes d'Excel&#183;l&#232;ncia acad&#232;mica per alumnes universitaris de les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acad&#232;mic 2018-2019.</p> Mon, 20 Jul 2020 06:18:00 GMT 4119081 2020-07-20T06:18:00Z Programa Escacs a l'escola del curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4292695&lang=ca&coduo=7 Sun, 19 Jul 2020 16:20:23 GMT 4292695 2020-07-19T16:20:23Z TRÀMIT INTERINS 2020-2021. Desistiment d'inscripció d'activitats de formació en el Registre General de Formació Permanent del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4301161&lang=ca&coduo=7 Sat, 18 Jul 2020 08:17:51 GMT 4301161 2020-07-18T08:17:51Z La UIB oferirà un nou Diploma Universitari sobre Legislació i Drets Lingüístics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4300936&lang=ca&coduo=7 Fri, 17 Jul 2020 16:03:28 GMT 4300936 2020-07-17T16:03:28Z Autoritzada la despesa per a la licitació de les obres d'ampliació del CEIP Escola Nova de Porreres http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4300945&lang=ca&coduo=7 Fri, 17 Jul 2020 15:52:57 GMT 4300945 2020-07-17T15:52:57Z Autoritzada la despesa per a la licitació de les obres d'ampliació de l'IES Porto Cristo http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4300928&lang=ca&coduo=7 Fri, 17 Jul 2020 15:43:14 GMT 4300928 2020-07-17T15:43:14Z