Notícies: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=3&lang=ca&tipo=rss_2.0 Notícies d'actualitat ca Sun, 09 Aug 2020 02:15:15 GMT Govern de les Illes Balears 2020-08-09T02:15:15Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Projecte de decret de regulació de l'accessibilitat universal en els espais públics de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4307566&lang=ca&coduo=3 Thu, 30 Jul 2020 10:27:56 GMT 4307566 2020-07-30T10:27:56Z Resolució de la presidenta de l'ICIB de 10 de gener de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria d'un procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, un lloc d'auxiliar administratiu a l'ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4050209&lang=ca&coduo=3 <p><span style="color: #666666; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.4701px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #f7f7f7; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Resoluci&#243; de la presidenta de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 10 de gener de 2020 per la qual s&#8217;aprova la convocat&#242;ria d&#8217;un proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, un lloc d&#8217;auxiliar administratiu a l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears</span></p> Thu, 23 Jul 2020 08:51:15 GMT 4050209 2020-07-23T08:51:15Z Resolució de la presidenta de l'ICIB de 13 de gener de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria d'un procés selectiu per cobrir, la plaça de coordinador de l'àrea audiovisual i digital de l'ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4050186&lang=ca&coduo=3 <p><span style="color: #666666; font-family: &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14.4701px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #f7f7f7; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Resoluci&#243; de la presidenta de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 13 de gener de 2020 per la qual s&#8217;aprova la convocat&#242;ria d&#8217;un proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, la pla&#231;a de coordinador de l&#8217;&#224;rea audiovisual i digital de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears</span></p> Thu, 23 Jul 2020 08:49:46 GMT 4050186 2020-07-23T08:49:46Z Publicació resolució per la qual s'aprova la llista provisional (fase valoració) per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc de coordinador de l'àrea audiovisual i digital de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4219274&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Resoluci&#243; de la presidenta de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 25 de maig de 2020 per la qual s'aprova la llista provisional amb les puntuacions obtingudes a la fase de valoraci&#243; dels m&#232;rits pels participants en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc de coordinador de l'&#224;rea audiovisual i digital de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 13 de gener de 2020.</p> <div style="box-sizing: inherit; text-align: justify;"><strong>Els tres dies h&#224;bils per fer esmenes son a partir del dia seg&#252;ent de la publicaci&#243;, es a dir&#160;del 26 al 28 de maig ambdos inclosos.</strong></div> Thu, 23 Jul 2020 08:44:09 GMT 4219274 2020-07-23T08:44:09Z Publicació resolució per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per cobrir el lloc de auxiliar administratiu de l'lCIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4088654&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Resoluci&#243; de Ia presidenta de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 6 de mar&#231; de 2020 per Ia qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb expressi&#243; de la causa d'exclusi&#243;, del proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc d'auxiliar administratiu de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 13 de gener de 2020.</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;"><span><strong>&#160;</strong></span></p> Thu, 23 Jul 2020 08:33:54 GMT 4088654 2020-07-23T08:33:54Z Publicació resolució per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del procés selectiu per cobrir el lloc de coordinador de l'àrea audiovisual i digital de lCIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4084641&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Publicaci&#243; de la resoluci&#243; de la presidenta de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 4 de mar&#231; de 2020&#160; per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb expressi&#243; de la causa d'exclusi&#243;, del proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc de coordinador de l'&#224;rea audiovisual i digital de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 13 de gener de 2020.</p> Thu, 23 Jul 2020 08:25:35 GMT 4084641 2020-07-23T08:25:35Z Publicació resolució per la qual s'aprova la llista provisional (fase valoració) per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc d'auxiliar administratiu de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4227702&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Resoluci&#243; de la presidenta de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 28 de maig de 2020 per la qual s'aprova la llista provisional amb les puntuacions obtingudes a la fase de valoraci&#243; dels m&#232;rits pels participants en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc d'auxiliar administratiu de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 10 de gener de 2020.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: &quot;Default Sans Serif&quot;, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Els tres dies h&#224;bils per fer esmenes son a partir del dia seg&#252;ent de la publicaci&#243;, es a dir&#160;des del divendres 29 de maig fins el dimarts 2 de juny, ambdos inclosos.</span></p> Thu, 23 Jul 2020 08:21:04 GMT 4227702 2020-07-23T08:21:04Z Publicació resolució per la qual s'aprova la llista definitiva (fase valoració) per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc de coordinador de l'àrea audiovisual i digital de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4247377&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Resoluci&#243; de la presidenta de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 3 de juny de 2020 per la qual s&#8217;aprova la llista definitiva amb les puntuacions obtingudes a la fase de valoraci&#243; dels m&#232;rits pels participants en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc de coordinador de l&#8217;&#224;rea audiovisual i digital de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 13 de gener de 2020.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>A la mateixa resoluci&#243; a l'annex 2 es publica el llistat amb els participants i la previsi&#243; del dia, lloc i hora per fer les entrevistes personals.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">&#160;</span></span></span></span></span></span></p> Thu, 23 Jul 2020 08:17:38 GMT 4247377 2020-07-23T08:17:38Z Publicació resolució per la qual s'aprova la llista definitiva (fase valoració) per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc d'auxiliar administratiu de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4253833&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Resoluci&#243; de la presidenta de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 9 de juny de 2020 per la qual s'aprova la llista definitiva amb les puntuacions obtingudes a la fase de valoraci&#243; dels m&#232;rits pels participants en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc d'auxiliar administratiu de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 10 de gener de 2020.</p> Thu, 23 Jul 2020 08:15:51 GMT 4253833 2020-07-23T08:15:51Z Resolució de la directora de l'ICIB de 9 de març de 2020 per la qual es resol la convocatòria de subvencions per a la producció i coproducció d'obres audiovisuals per als anys 2019 i 2020 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4109827&lang=ca&coduo=3 Thu, 23 Jul 2020 08:11:21 GMT 4109827 2020-07-23T08:11:21Z Proposta provisional de contractació favor de la senyora Maria Hevia Blanch en el procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, la plaça de Coordinador de l'Àrea Audiovisual de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4264676&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Proposta provisional de contractaci&#243; de la Comissi&#243; T&#232;cnica de Valoraci&#243; a favor de la senyora Maria Hevia Blanch en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, la pla&#231;a de Coordinador de l&#8217;&#192;rea Audiovisual de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 13 de gener de 2020.</p> <p style="text-align: justify;">S'atorga un termini de <strong>tres dies h&#224;bils</strong> per presentar al&#183;legacions per part dels interessats des de l'endem&#224; de la publicaci&#243; de la proposta provisional a la web de la Conselleria , &#233;s a dir, des del <strong>18 de juny de 2020 fins el 22 de juny </strong>(ambd&#243;s inclosos).</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: &quot;Default Sans Serif&quot;, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">&#160;</span></p> Thu, 23 Jul 2020 08:08:12 GMT 4264676 2020-07-23T08:08:12Z Proposta de contractació definitiva a favor de la senyora Maria Hevia Blach en el procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, la plaça de Coordinador de l'Àrea Audiovisual de l'ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4269024&lang=ca&coduo=3 Thu, 23 Jul 2020 08:07:35 GMT 4269024 2020-07-23T08:07:35Z Publicació de la borsa de treball temporal integrada pels quinze participants en la convocatòria amb més punts que no hagin guanyat el concurs de mèrits per la plaça d'auxiliar administratiu de l'ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4270177&lang=ca&coduo=3 Thu, 23 Jul 2020 08:06:02 GMT 4270177 2020-07-23T08:06:02Z Proposta provisional de contractació de la Comissió Tècnica de Valoració a favor de la senyora Maria Navarrete Cano en el procés selectiu per cobrir, en règim de personal laboral interí, el lloc d'auxiliar administratiu de l'ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4254775&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Proposta provisional de contractaci&#243; de la Comissi&#243; T&#232;cnica de Valoraci&#243; a favor de la senyora Maria Navarrete Cano en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, el lloc d'auxiliar administratiu de l'Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 10 de gener de 2020.</p> <p style="text-align: justify;">El termini per a presentar al&#183;legacions &#233;s de tres dies h&#224;bils des de l'endem&#224; de la seva publicaci&#243;. (De l'11 al 15 de juny ambdos inclosos).</p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-family: Default Sans Serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">&#160;</span></span></p> Thu, 23 Jul 2020 08:04:22 GMT 4254775 2020-07-23T08:04:22Z Publicació relació candidats amb puntuacions obtingudes a fase d'entrevistes personals pels participants en el procés selectiu per cobrir, la plaça de Coordinador de l'Àrea Audiovisual i Digital de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4264645&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Publicaci&#243; de la relaci&#243; dels candidats amb les puntuacions obtingudes a la fase d'entrevistes personals, aix&#237; com de la suma total obtinguda pels participants en el proc&#233;s selectiu per cobrir en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, la pla&#231;a de Coordinador de l'&#192;rea Audiovisual i Digital de l'Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears.</p> Thu, 23 Jul 2020 08:03:55 GMT 4264645 2020-07-23T08:03:55Z Proposta de contractació definitiva a favor de la senyora Margalida Crespí Bestard en el procés selectiu per cobrir la plaça d'auxiliar administratiu de ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4264976&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Proposta de contractaci&#243; definitiva de la Comissi&#243; T&#232;cnica de Valoraci&#243; a favor de la senyora Margalida Cresp&#237; Bestard en el proc&#233;s selectiu per cobrir, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, la pla&#231;a d'auxiliar administratiu de l&#8217;Institut d'Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears, convocat per la Resoluci&#243; de 10 de gener de 2020.</p> Thu, 23 Jul 2020 08:03:05 GMT 4264976 2020-07-23T08:03:05Z Publicació resolució de la directora gerent de l'ICIB per la qual es contracta, en règim de personal laboral interí, la senyora Margalida Crespí Bestard com a auxiliar administrativa de l'ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4267007&lang=ca&coduo=3 <p style="text-align: justify;">Resoluci&#243; de la directora gerent de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears de 18 de juny de 2020 per la qual es contracta, en r&#232;gim de personal laboral inter&#237;, la senyora Margalida Cresp&#237; Bestard com a auxiliar administrativa de l&#8217;Institut d&#8217;Ind&#250;stries Culturals de les Illes Balears.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11211/635600/resolucio-de-la-directora-gerent-de-l-institut-d-i">Enlla&#231; a BOIB</a></p> Thu, 23 Jul 2020 08:02:20 GMT 4267007 2020-07-23T08:02:20Z Publicació resolució de la directora gerent de l'ICIB per la qual es contracta, en règim de personal laboral interí, la senyora Maria Hevia Blach com a coordinadora de l'Àrea Audiovisual i Digital de l'ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4269953&lang=ca&coduo=3 Thu, 23 Jul 2020 08:01:41 GMT 4269953 2020-07-23T08:01:41Z Publicació de la borsa de treball temporal integrada pels quinze participants en la convocatòria amb més punts que no hagin guanyat el concurs de mèrits per la plaça de coordinador de l'àrea audiovisual i digital de l'ICIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4271347&lang=ca&coduo=3 Thu, 23 Jul 2020 08:01:07 GMT 4271347 2020-07-23T08:01:07Z El Govern condemna l'assassinat masclista ocorregut a Palma amb un minut de silenci al Consolat de Mar http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4303677&lang=ca&coduo=3 Wed, 22 Jul 2020 11:38:30 GMT 4303677 2020-07-22T11:38:30Z La Simfònica actuarà aquest cap de setmana a Lloret de Vistalegre i al Castell de Bellver http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4303657&lang=ca&coduo=3 Wed, 22 Jul 2020 11:24:55 GMT 4303657 2020-07-22T11:24:55Z Reactivació econòmica: El Govern destina 490.000 € a la primera línia d'ajuts a la creació cultural http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4303644&lang=ca&coduo=3 Wed, 22 Jul 2020 11:17:27 GMT 4303644 2020-07-22T11:17:27Z Reactivació econòmica: Cultura llença ajuts de 150.000 euros per a les associacions i entitats sense ànim de lucre http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4299741&lang=ca&coduo=3 Fri, 17 Jul 2020 09:47:25 GMT 4299741 2020-07-17T09:47:25Z Reactivació econòmica: El Govern consensua amb el consell insular i els ajuntaments les inversions que durà a terme a Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4299723&lang=ca&coduo=3 Fri, 17 Jul 2020 09:45:23 GMT 4299723 2020-07-17T09:45:23Z Cinc fotògrafs balears, a Descubrimientos 2020 de PhotoEspaña, amb ajut de l'IEB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4299699&lang=ca&coduo=3 Fri, 17 Jul 2020 09:38:12 GMT 4299699 2020-07-17T09:38:12Z Cala Figuera, el Castell de Bellver i la Cartoixa de Valldemossa seran els propers escenaris de l'Orquestra Simfònica Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4299688&lang=ca&coduo=3 Fri, 17 Jul 2020 09:33:33 GMT 4299688 2020-07-17T09:33:33Z COVID-19: Quatre autors balears participen a un projecte digital de dramatúrgia contemporània internacional http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4299671&lang=ca&coduo=3 Fri, 17 Jul 2020 09:29:37 GMT 4299671 2020-07-17T09:29:37Z COVID-19: El servei 24 hores d'atenció a les dones víctimes de violència masclista ha atès 139 telefonades durant el confinament a l'illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4299651&lang=ca&coduo=3 Fri, 17 Jul 2020 09:26:41 GMT 4299651 2020-07-17T09:26:41Z La conservació dels boscos a 'Viu la Cultura Online' http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4295112&lang=ca&coduo=3 Mon, 13 Jul 2020 11:15:42 GMT 4295112 2020-07-13T11:15:42Z La consellera Costa explica els eixos el Pacte de Reactivació de les Balears en la Conferència Sectorial de l'Agenda 2030 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4295097&lang=ca&coduo=3 Mon, 13 Jul 2020 11:13:08 GMT 4295097 2020-07-13T11:13:08Z La Simfònica torna aquest cap de setmana amb música francesa al Castell de Bellver i dos grups de vent a Fornells i a Son Servera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4295086&lang=ca&coduo=3 Mon, 13 Jul 2020 11:10:41 GMT 4295086 2020-07-13T11:10:41Z COVID-19: L'IBDDONA destina prop de 300.000 euros als ajuts per al lloguer d'habitatge per a les dones víctimes de violència de gènere durant la Covid-19 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4295068&lang=ca&coduo=3 Mon, 13 Jul 2020 11:07:16 GMT 4295068 2020-07-13T11:07:16Z Viu la Cultura recupera l'oferta presencial a Can Sales http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4295059&lang=ca&coduo=3 Mon, 13 Jul 2020 11:05:04 GMT 4295059 2020-07-13T11:05:04Z Mapa de recursos LGTBI+ http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3355607&lang=ca&coduo=3 Thu, 09 Jul 2020 10:40:53 GMT 3355607 2020-07-09T10:40:53Z La Simfònica i el 'Nou Món' al Castell de Bellver http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4283852&lang=ca&coduo=3 Fri, 03 Jul 2020 09:07:16 GMT 4283852 2020-07-03T09:07:16Z Fira B! es reformula i intensifica la projecció artística balear a l'exterior amb nous convenis i col·laboracions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4283833&lang=ca&coduo=3 Fri, 03 Jul 2020 09:04:05 GMT 4283833 2020-07-03T09:04:05Z Reactivació econòmica: Cultura llença una línia d'ajuts de 310.000 euros per cobrir activitats ajornades o cancel·lades a fires, festivals i jornades culturals http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4283820&lang=ca&coduo=3 Fri, 03 Jul 2020 09:01:00 GMT 4283820 2020-07-03T09:01:00Z Reactivació econòmica: L'impuls de la cultura i el foment de la igualtat destaquen com a pilars transversals en el Pacte de Reactivació de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4283809&lang=ca&coduo=3 Fri, 03 Jul 2020 08:58:20 GMT 4283809 2020-07-03T08:58:20Z Reactivació econòmica: El Govern signa el Pacte de Reactivació de les Illes amb els principals agents econòmics, socials i polítics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4283797&lang=ca&coduo=3 Fri, 03 Jul 2020 08:54:18 GMT 4283797 2020-07-03T08:54:18Z Planetes i diversitat amb Viu la Cultura Online http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4283770&lang=ca&coduo=3 Fri, 03 Jul 2020 08:47:18 GMT 4283770 2020-07-03T08:47:18Z L'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix 10 beques a professionals balears d'arts escèniques per a l'Obrador d'Estiu de la Sala Beckett http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4270269&lang=ca&coduo=3 Fri, 26 Jun 2020 11:20:40 GMT 4270269 2020-06-26T11:20:40Z Comencen els concerts de l'Orquestra Simfònica al Castell de Bellver http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4270256&lang=ca&coduo=3 Fri, 26 Jun 2020 11:18:03 GMT 4270256 2020-06-26T11:18:03Z COVID-19: Ópera y juguetes en Viu la Cultura Online http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4270246&lang=ca&coduo=3 Fri, 26 Jun 2020 11:16:03 GMT 4270246 2020-06-26T11:16:03Z COVID-19: Indicacions sobre la premsa escrita i la restauració col·lectiva http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4266400&lang=ca&coduo=3 Fri, 19 Jun 2020 10:12:50 GMT 4266400 2020-06-19T10:12:50Z L'Institut Balear de la Dona destina 200.000 euros a ajudes per a entitats que duguin a terme projectes de foment de la igualtat i lluita contra les violències masclistes http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4265108&lang=ca&coduo=3 Wed, 17 Jun 2020 12:24:00 GMT 4265108 2020-06-17T12:24:00Z L'Arxiu del Regne de Mallorca celebra el Dia Internacional dels Arxius amb el Llibre dels Reis http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4254691&lang=ca&coduo=3 Wed, 10 Jun 2020 11:26:29 GMT 4254691 2020-06-10T11:26:29Z COVID-19: Aprenentatge musical i matemàtiques a Viu la Cultura Online http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4254673&lang=ca&coduo=3 Wed, 10 Jun 2020 11:24:27 GMT 4254673 2020-06-10T11:24:27Z Reactivació econòmica: La Conselleria de Cultura presenta un Fons Extraordinari per a la Sostenibilitat de les Indústries Culturals per valor d'1,4 milions d'euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4254660&lang=ca&coduo=3 Wed, 10 Jun 2020 11:21:05 GMT 4254660 2020-06-10T11:21:05Z L'IBDONA ha elaborat 505 informes d'impacte de gènere des de l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4254649&lang=ca&coduo=3 Wed, 10 Jun 2020 11:18:53 GMT 4254649 2020-06-10T11:18:53Z Disseny dels principis i criteris mínims d'actuació per a la implementació del Servei d'Atenció Integral (SAI) pels consells insulars al seu territori http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4247925&lang=ca&coduo=3 Thu, 04 Jun 2020 09:37:23 GMT 4247925 2020-06-04T09:37:23Z