Noticias: CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=2390298&lang=es&tipo=rss_2.0 Noticias de actualidad es Thu, 19 Sep 2019 18:22:36 GMT Govern de les Illes Balears 2019-09-19T18:22:36Z es Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Agencias de viajes, centrales de reservas, mediadores turísticos, guías turísticos y turismo activo - Procedimientos http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1119271&lang=es&coduo=2390298 <p>Listado de procedimientos relativos a agencias de viajes,&#160;centrales de reservas, mediadores tur&#237;sticos, gu&#237;as tur&#237;sticos y turismo activo</p> Tue, 17 Sep 2019 10:42:52 GMT 1119271 2019-09-17T10:42:52Z El projecte de reforma dels carrers Artà i Hosteleria del Port d'Alcúdia rebrà finançament del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3905220&lang=es&coduo=2390298 <p>El projecte presentat per l'Ajuntament d'Alc&#250;dia consisteix en la reforma de la primera l&#237;nia del Port d'Alc&#250;dia, modificant l'espai p&#250;blic als carrers Art&#224; i Hosteleria. Es preveu renovar tot el paviment de la zona, instal&#183;lar-hi nou mobiliari urb&#224; i canviar l'enllumenat p&#250;blic, incrementant aix&#237; l'espai per a vianants i l'accessibilitat de les persones, i contribu&#239;nt a millorar notablement la imatge d'una de les principals destinacions tur&#237;stiques de les Illes Balears. El pressupost del projecte d'obres &#233;s de 615.800,39 &#8364;, del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics finan&#231;ar&#224; amb 492.593,42 &#8364;.&#160;</p> <p>El municipi d'Alc&#250;dia &#233;s un dels indrets tur&#237;stics amb m&#233;s aflu&#232;ncia de visitants, amb un nombre important de places d'allotjament tur&#237;stic i on es genera una gran activitat econ&#242;mica en el sector hoteler, de restauraci&#243;, d'oci i comercial. Les millores que s'efectuen en les infraestructures p&#250;bliques amb les inversions realitzades suposen un impuls important en la competitivitat del producte que s'ofereix i un suport al sector privat en la seva iniciativa i aposta per incrementar la qualitat de l'oferta tur&#237;stica.</p> Thu, 12 Sep 2019 08:06:45 GMT 3905220 2019-09-12T08:06:45Z Indicadores Salariales http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2934985&lang=es&coduo=2390298 <p>&#205;ndice de costes laborales de las Islas Baleares corregido de efectos estacionales y de calendario</p> <p>&#160;</p> <p>Actualmente la DGOE prepara una operaci&#243;n estad&#237;stica consistente en la Muestra Continua de Vida Laboral (MCVL), ser&#225; publicada tan r&#225;pido como sea posible</p> Wed, 11 Sep 2019 10:06:44 GMT 2934985 2019-09-11T10:06:44Z Operaciones Estadísticas del mercado laboral de la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=796480&lang=es&coduo=2390298 <p>Recopilaci&#243;n de los datos laborales m&#225;s relevantes de la Consejer&#237;a de Modelo Econ&#243;mico, Turismo y Trabajo</p> Tue, 10 Sep 2019 07:47:27 GMT 796480 2019-09-10T07:47:27Z Operacions Estadístiques de la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1022317&lang=es&coduo=2390298 <p>Estad&#237;stiques m&#233;s rellevants de la Consejer&#237;a de Modelo Econ&#243;mico, Turismo y Trabajo.</p> Tue, 10 Sep 2019 07:46:27 GMT 1022317 2019-09-10T07:46:27Z Operaciones Estadísticas económicas de la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1022301&lang=es&coduo=2390298 <p>Relaci&#243;n de las estad&#237;sticas econ&#243;micas&#160;m&#225;s relevantes de la Consejer&#237;a de Modelo Econ&#243;mico, Turismo y Trabajo.</p> Tue, 10 Sep 2019 07:45:26 GMT 1022301 2019-09-10T07:45:26Z Rosa Ana Morillo Rodríguez, nova vicepresidenta del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3897407&lang=es&coduo=2390298 <p>El Decret 71/2019, de 30 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de directors generals de la Conselleria de Model Econ&#242;mic, Turisme i Treball, disposa que la Sra. Rosa Ana Morillo Rodr&#237;guez assumeix la titularitat de la Direcci&#243; General de Turisme.</p> <p>D'acord amb l'article 10 dels Estatuts del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, ser&#224; vicepresident o vicepresidenta la persona titular de la direcci&#243; general competent en mat&#232;ria de Turisme.</p> <p>Correspon a la viepresidenta d'aquest consorci les seg&#252;ents funcions, entre d'altres:</p> <p>- Organitzar els serveis, la direcci&#243; i el funcionament del consorci.</p> <p>- Exercir les responsabilitats i les funcions que li siguin delegades pel president del consorci.</p> <p>- Substituir el president del consorci en cas d'abs&#232;ncia o malaltia.</p> <p>La Sra. Rosa Ana Morillo Rodr&#237;guez &#233;s llicenciada en Matem&#224;tiques per la Universidad Complutense de Madrid i ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional en el sector tur&#237;stic. Al llarg de tota la seva traject&#242;ria ha ocupat posicions de direcci&#243; i consultoria en diverses empreses i ha tingut contacte directe amb algunes de les principals companyies tur&#237;stiques del m&#243;n. Durant els darrers deu anys ha estat la directora de recursos humans dels tres establiments que la cadena Marriott gestiona a Mallorca.&#160;</p> Wed, 04 Sep 2019 06:45:54 GMT 3897407 2019-09-04T06:45:54Z La Fundació Turisme Palma 365 redissenya la imatge de la destinació turística de Palma http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3877783&lang=es&coduo=2390298 <p>A trav&#233;s del suport financer del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, la Fundaci&#243; Turisme Palma 365 dur&#224; a terme la millora dels mitjans publicitaris amb el redisseny de la imatge de la destinaci&#243; tur&#237;stica de Palma.</p> <p>Per una banda, es crear&#224; un nou portal web per divulgar&#160;l'oferta&#160;tur&#237;stica existent i posar en valor el patrimoni hist&#242;ric, la cultura i la gastronomia. Est&#224; previst editar&#160;nous fulletons i millorar la divulgaci&#243; del material publicitari per donar a con&#232;ixer els recursos, b&#233;ns i serveis que ofereix el sector tur&#237;stic.</p> <p>El cost total del projecte &#233;s de 97.023,22 &#8364;, del qual el Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics s'ha comprom&#232;s a finan&#231;ar el pressupost amb el 80%, en virtut d'un conveni de col&#183;laboraci&#243; de l'any 2017.</p> Mon, 19 Aug 2019 11:48:26 GMT 3877783 2019-08-19T11:48:26Z Primera toma de contacto entre el Govern y las camareras de piso de Eivissa para tratar la convocatoria de huelga en el sector http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3873528&lang=es&coduo=2390298 Mon, 12 Aug 2019 11:30:31 GMT 3873528 2019-08-12T11:30:31Z Satisfacción en el Govern por el preacuerdo del convenio colectivo en Comercio, que presenta una subida salarial del 11% para los próximos 4 años http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3873455&lang=es&coduo=2390298 Mon, 12 Aug 2019 08:13:56 GMT 3873455 2019-08-12T08:13:56Z El conseller Negueruela se reúne de urgencia con CCOO para hablar de la problemática del sector de limpieza viaria y convocará a la patronal y el sindicato para septiembre http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3873444&lang=es&coduo=2390298 Mon, 12 Aug 2019 07:52:17 GMT 3873444 2019-08-12T07:52:17Z Iago Negueruela con Bàrbara Rebassa inauguran el nuevo tramo de la murada medieval en Alcúdia, financiada por la ITS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3873299&lang=es&coduo=2390298 Mon, 12 Aug 2019 07:48:52 GMT 3873299 2019-08-12T07:48:52Z Menorca acogerá por primera vez la Gala del Turismo de las Islas Baleares, que se celebrará el 26 de septiembre http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3873157&lang=es&coduo=2390298 Mon, 12 Aug 2019 07:43:37 GMT 3873157 2019-08-12T07:43:37Z La afiliación a la Seguridad Social en julio registra un máximo histórico absoluto, con 591.967 personas trabajando y toda la nueva ocupación indefinida y a tiempo completo http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3867623&lang=es&coduo=2390298 Tue, 06 Aug 2019 10:51:33 GMT 3867623 2019-08-06T10:51:33Z Iago Negueruela y Vicente Marí acuerdan, en la primera reunión de trabajo que mantienen, una hoja de ruta para avanzar en la mejora de la calidad en el empleo y en el turismo de calidad http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3867593&lang=es&coduo=2390298 Tue, 06 Aug 2019 10:46:11 GMT 3867593 2019-08-06T10:46:11Z Iago Negueruela mantiene una primera toma de contacto con los representantes de Inspección de Trabajo y la Seguridad Social para establecer una hoja de ruta y continuar con la lucha contra la precariedad http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3867563&lang=es&coduo=2390298 Tue, 06 Aug 2019 10:40:06 GMT 3867563 2019-08-06T10:40:06Z Diez alumnos-trabajadores del programa programa SOIB 30 Formación y Ocupación ponen a punto los vehículos de la Policía Local y de la EMT gracias al proyecto Palma Activa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3867546&lang=es&coduo=2390298 Tue, 06 Aug 2019 10:34:44 GMT 3867546 2019-08-06T10:34:44Z Guía informativa aquiler turístico http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3433885&lang=es&coduo=2390298 Tue, 30 Jul 2019 11:44:21 GMT 3433885 2019-07-30T11:44:21Z Máximo histórico de ocupación en un segundo trimestre con 578.700 personas http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3850975&lang=es&coduo=2390298 <p><span><span>La Encuesta de Poblaci&#243;n Activa (EPA) ha registrado en el segundo trimestre del a&#241;o un nuevo m&#225;ximo hist&#243;rico de ocupaci&#243;n en las Islas Baleares, con 578.700 personas ocupadas, lo que supone un incremento interanual del 0,8%, es decir, 4.600 trabajadores y trabajadoras m&#225;s. Este dato muestra que las Islas contin&#250;an creando ocupaci&#243;n ya que se trata del tercer registro m&#225;s elevado de la historia, s&#243;lo por detr&#225;s de dos terceros trimestres: el de 2017 y el de 2018.</span></span></p> Mon, 29 Jul 2019 08:27:57 GMT 3850975 2019-07-29T08:27:57Z El conseller Negueruela y el alcalde de Calvià acuerdan una hoja de ruta para combatir el turismo de excesos http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3845760&lang=es&coduo=2390298 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; orphans: 0; widows: 0;"><strong><span style="font-family: Bariol;"><em><span style="font-size: small;"><span lang="es-ES">&#160;</span></span></em></span></strong></p> Tue, 23 Jul 2019 09:24:20 GMT 3845760 2019-07-23T09:24:20Z La presidenta Armengol y el conseller Negueruela presentan el Plan de Lucha contra la Precariedad Laboral, que incorpora por primera vez el control del registro de jornada de alrededor de 700 empresas http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3843889&lang=es&coduo=2390298 <p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Bariol Regular, monospace;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #525252;"><span style="font-size: large;"><span lang="es-ES-u-co-trad">32 inspectores llevar&#225;n a cabo durante julio y agosto 1.300 actuaciones para controlar la calidad de la ocupaci&#243;n en materia de temporalidad, parcialidad y horarios laborales</span></span></span></span></span></span></p> Thu, 18 Jul 2019 13:28:57 GMT 3843889 2019-07-18T13:28:57Z Consell de Govern: EL SOIB INVERTIRÁ 9,5 MILLONES DE EUROS PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3843868&lang=es&coduo=2390298 <p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;">Consell de Govern: EL SOIB INVERTIR&#193; 9,5 MILLONES DE EUROS PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACI&#211;N Y EMPLEO</p> Thu, 18 Jul 2019 12:23:41 GMT 3843868 2019-07-18T12:23:41Z Turismo seguirá actuando para combatir los excesos y favorecer la convivencia http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3843842&lang=es&coduo=2390298 <p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Helvetica Neue, serif;"><span style="font-size: x-small;"><span lang="es-ES-u-co-trad"><span style="color: #666666;"><span style="font-family: Bariol Bold, monospace;"><span style="font-size: large;"><span lang="es-ES-u-co-trad"><strong><span style="background: #ffffff;">El conseller Negueruela ha recibido hoy a los representantes de la plataforma de vecinos de Son Espanyolet para conocer de primera mano la situaci&#243;n en este barrio</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></p> Thu, 18 Jul 2019 12:05:51 GMT 3843842 2019-07-18T12:05:51Z La afiliación a la Seguridad Social en junio registra un nuevo máximo histórico con 580.595 personas trabajando y todo el nuevo empleo indefinido y a tiempo completo http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3843652&lang=es&coduo=2390298 <p style="margin-bottom: 0cm; border: none; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Bariol Regular, monospace;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #666666;"><span style="font-family: Bariol Bold;"><span style="font-size: large;"><span lang="es-ES-u-co-trad"><strong>La tasa de paro administrativo baja hasta 5,9% por primera vez desde 2007, con 36.372 personas desempleada</strong></span></span></span></span><span style="color: #666666;"><span style="font-size: large;"><span lang="es-ES-u-co-trad"><strong>s</strong></span></span></span></span></span></span></p> Thu, 18 Jul 2019 11:42:49 GMT 3843652 2019-07-18T11:42:49Z Aprovació definitiva dels projectes d'inversió i actuacions en matèria turística corresponent a la convocatòria de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3840746&lang=es&coduo=2390298 <p>Veure la resoluci&#243; de la presidenta del CBAT de data 19 de juny de 2019, publicat al BOIB n&#250;mero 86, de 29 de juny.</p> Mon, 15 Jul 2019 10:33:34 GMT 3840746 2019-07-15T10:33:34Z Iago Negueruela i Vázquez, nou president del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3840702&lang=es&coduo=2390298 <p>El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, disposa que el Sr. Iago Negueruela i V&#225;zquez assumeix la titularitat de la Conselleria de Model Econ&#242;mic, Turisme i Treball.</p> <p>D'acord amb l'article 10 dels Estatuts del Consorci Borsa d'Allotjaments Tur&#237;stics, ser&#224; president o presidenta la persona titular de la conselleria comptent en mat&#232;ria de turisme.&#160;</p> <p>Correspon al president d'aquest consorci les seg&#252;ents funcions, entre d'altres:</p> <p>- Exercir la m&#233;s alta representaci&#243; del consorci en tots els &#224;mbits.</p> <p>- Organitzar els serveis i la direcci&#243; i la inspecci&#243; del funcionament del consorci.</p> <p>- Convocar i presidir les sessions de la Junta Rectora, donant el vistiplau als acords adoptats.</p> <p>- Aprovar i signar en nom del consorci qualsevol tipus d'actes, contractes i convenis per al desenvolupament dels seus objectius.</p> Mon, 15 Jul 2019 09:52:08 GMT 3840702 2019-07-15T09:52:08Z Indicadores Parciales de Coyuntura Económica Balear y por Islas http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2752083&lang=es&coduo=2390298 <p>Conjunto de &#237;ndices y datos actuales anteriores y anteriores (series temporales) que permiten evaluar el comportamiento de la econom&#237;a de las Islas Baleares globalmente y por sectores</p> <p>Actualmente la DGOE prepara una web "Observatorio del comercio" que contendr&#225; indicadores y otros datos por medio de los cuales ser&#225; posible analizar la evoluci&#243;n del sector en las Islas Baleares</p> Tue, 02 Jul 2019 08:02:30 GMT 2752083 2019-07-02T08:02:30Z Baleares dispondrá de 9,1 millones € adicionales de FEDER por haber conseguido los objetivos fijados para el 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3810505&lang=es&coduo=2390298 Tue, 18 Jun 2019 08:21:08 GMT 3810505 2019-06-18T08:21:08Z A partir del 15 de junio entra en funcionamiento el bus lanzadera en el faro de Formentor y empieza la restricción del tránsito http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3810479&lang=es&coduo=2390298 Tue, 18 Jun 2019 08:18:38 GMT 3810479 2019-06-18T08:18:38Z 40 representantes del sector turístico participan en un taller de la fundación Futouris sobre "Vacaciones sin plástico" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3808010&lang=es&coduo=2390298 Fri, 14 Jun 2019 09:22:26 GMT 3808010 2019-06-14T09:22:26Z El municipio de Consell se adhiere a la red de comunicaciones de seguridad y emergencias del Govern balear, TetraIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3807982&lang=es&coduo=2390298 Fri, 14 Jun 2019 09:12:07 GMT 3807982 2019-06-14T09:12:07Z 10 nuevos investigadores y 18 jóvenes cualificados se incorporan al Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3805357&lang=es&coduo=2390298 Wed, 12 Jun 2019 09:03:54 GMT 3805357 2019-06-12T09:03:54Z Ayudas del ICIB para apoyar al intercambio entre las Illes Balears y a la proyección exterior de proyectos audiovisuales http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3805304&lang=es&coduo=2390298 Wed, 12 Jun 2019 08:48:08 GMT 3805304 2019-06-12T08:48:08Z Las Islas Baleares invierten 85 millones de financiación europea en empleo, inclusión social y educación http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3805273&lang=es&coduo=2390298 Wed, 12 Jun 2019 08:41:46 GMT 3805273 2019-06-12T08:41:46Z La afiliación a la Seguridad Social encandena un nuevo mes de máximos histórico con 557.469 personas trabajando http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3805229&lang=es&coduo=2390298 Wed, 12 Jun 2019 08:28:42 GMT 3805229 2019-06-12T08:28:42Z El refugio de Cabrera inicia una nueva etapa con medidas para garantizar la sostenibilidad del Parque Nacional http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3793286&lang=es&coduo=2390298 Tue, 04 Jun 2019 14:07:26 GMT 3793286 2019-06-04T14:07:26Z Una delegación europea estudia en Baleares las fórmulas para compensar el transporte de mercancías y pasajeros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3793268&lang=es&coduo=2390298 Tue, 04 Jun 2019 13:52:38 GMT 3793268 2019-06-04T13:52:38Z Estadísticas de comercio http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3671282&lang=es&coduo=2390298 <p>En este apartado se recogen los datos de los indicadores y estad&#237;sticas relacionadas con el comercio, tanto tanto al por menor como al por mayor.</p> Mon, 03 Jun 2019 06:48:12 GMT 3671282 2019-06-03T06:48:12Z Cuatro iniciativas en turismo de las Islas Baleares serán adaptadas en varias regiones de Europa gracias al proyecto BRANDTour http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3781544&lang=es&coduo=2390298 Thu, 30 May 2019 12:03:29 GMT 3781544 2019-05-30T12:03:29Z La plataforma Tripadvisor paga la primera sanción de 300.000 € por publicitar oferta de alquiler turístico ilegal http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3781536&lang=es&coduo=2390298 Thu, 30 May 2019 11:52:50 GMT 3781536 2019-05-30T11:52:50Z La Agencia de Estrategia Turística da a conocer la oferta de gastronomía y cicloturismo a periodistas extranjeros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3780477&lang=es&coduo=2390298 Tue, 28 May 2019 09:41:33 GMT 3780477 2019-05-28T09:41:33Z Iniciado el decrecimiento en plazas turísticas en la isla de Mallorca: Turismo da baja definitiva a 5.439 plazas http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3770408&lang=es&coduo=2390298 Tue, 21 May 2019 09:12:48 GMT 3770408 2019-05-21T09:12:48Z Ratificado por el Consell de Govern el Plan Anual 2019 de Impulso de Turismo Sostenible, dotado con 128,3 millones de euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3769292&lang=es&coduo=2390298 Mon, 20 May 2019 08:40:03 GMT 3769292 2019-05-20T08:40:03Z Autorizada la licitación de las obras para redistribuir y rehabilitar el convento de Sant Diego en Alaior, proyecto financiado con ITS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3769267&lang=es&coduo=2390298 Mon, 20 May 2019 08:36:00 GMT 3769267 2019-05-20T08:36:00Z Aumenta la satisfacción de los residentes de las Islas Baleares con el turismo y con el Impuesto de Turismo Sostenible http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3769186&lang=es&coduo=2390298 Mon, 20 May 2019 07:40:27 GMT 3769186 2019-05-20T07:40:27Z Una nueva app desarrollada por la Fundació Bit permite solicitar las citas previas a los servicios del Govern http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3769135&lang=es&coduo=2390298 Mon, 20 May 2019 07:35:29 GMT 3769135 2019-05-20T07:35:29Z Ayudas por valor de 8 millones de euros con el Impuesto de Turismo Sostenible para poner en marcha 561 nuevos puntos de recarga http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3769153&lang=es&coduo=2390298 Mon, 20 May 2019 07:32:29 GMT 3769153 2019-05-20T07:32:29Z El IdISBa lanza dos nuevas convocatorias financiadas con el Impuesto de Turismo Sostenible para incorporar a 10 investigadores http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3769144&lang=es&coduo=2390298 Mon, 20 May 2019 07:28:13 GMT 3769144 2019-05-20T07:28:13Z Secretaria General http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=234025&lang=es&coduo=2390298 <p>Les Secretaries generals existents a cada Conselleria s&#243;n un &#242;rgan directiu amb funcions de car&#224;cter transversal. El Secretari general &#233;s l&#8217;encarregat de la gesti&#243; dels serveis comuns i de les funcions d&#8217;assessorament jur&#237;dic i de suport t&#232;cnic als altres &#242;rgans de la Conselleria.<br />De la Secretaria General en depenen les Unitats de Gesti&#243; Econ&#242;mica&#160; i de Contractaci&#243;, el Servei de Personal i el Servei Jur&#237;dic.</p> Mon, 13 May 2019 11:06:57 GMT 234025 2019-05-13T11:06:57Z La Comisión de Impulso de Turismo Sostenible aprueba el Plan Anual para 2019, dotado con 128,3 millones de euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3758967&lang=es&coduo=2390298 Mon, 13 May 2019 09:27:39 GMT 3758967 2019-05-13T09:27:39Z