Noticias: CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES http://www.caib.es/govern/organigrama/arearss.do?coduo=185&lang=es&tipo=rss_2.0 Noticias de actualidad es Thu, 19 Sep 2019 18:20:24 GMT Govern de les Illes Balears 2019-09-19T18:20:24Z es Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Reunión preparatoria en Madrid de la próxima Conferencia de Asuntos Relacionados con la UE para tratar el proceso del Brexit http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3913297&lang=es&coduo=185 Thu, 19 Sep 2019 16:51:19 GMT 3913297 2019-09-19T16:51:19Z El director general de Relaciones Exteriores participa en Bruselas en la reunión de la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3913271&lang=es&coduo=185 <p>El director general de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, Antoni Vicens i Vicens, ha participat a la reuni&#243; de la Comissi&#243; NAT del Comit&#232; Europeu de les Regions. A la reuni&#243; es destaca el debat sobre <em>Turisme: noves tend&#232;ncies, desafiaments i solucions</em>.</p> Thu, 19 Sep 2019 16:49:19 GMT 3913271 2019-09-19T16:49:19Z SUBASTAS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1300362&lang=es&coduo=185 <p style="text-align: justify;">En este apartado puede encontrar la normativa de aplicaci&#243;n, las convocatorias, los inmuebles adjudicados, as&#237; como las subastas que han quedado desiertas.</p> Tue, 17 Sep 2019 11:21:59 GMT 1300362 2019-09-17T11:21:59Z Protocolos de actuación en materia de gestión patrimonial http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=151703&lang=es&coduo=185 <p style="text-align: justify;">En este manual encontrar&#225;n los procedimientos de la Administraci&#243;n auton&#243;mica m&#225;s habituales en materia de patrimonio, con todos los pasos que se han de seguir y la intervenci&#243;n de las diferentes unidades administrativas, as&#237; como algunos modelos de documentos a t&#237;tulo de ejemplo (en formato PDF).</p> Thu, 12 Sep 2019 09:15:38 GMT 151703 2019-09-12T09:15:38Z Registro de Mediadores de Seguros Titulados de las Islas Baleares http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=32203&lang=es&coduo=185 <p>El Servei de Pol&#237;tica Financera i Assegurances &#233;s un &#242;rgan administratiu integrat en la Direcci&#243; General del Tresor i Pol&#237;tica Financera de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, que s'encarrega de fer les funcions de tutela relativa a les compet&#232;ncies assumides en mat&#232;ria de caixes d&#8217;estalvis, cooperatives de cr&#232;dit, assegurances i qualssevol altres compet&#232;ncies que assumeixi la Direcci&#243; General sobre aquestes mat&#232;ries.</p> Tue, 27 Aug 2019 10:38:43 GMT 32203 2019-08-27T10:38:43Z Formulario de baja de Activos Fijos - Bienes Muebles http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2848569&lang=es&coduo=185 Thu, 18 Jul 2019 07:51:32 GMT 2848569 2019-07-18T07:51:32Z L'ATIB ha ajudat a fer la declaració a través del servei Renda Àgil a més de 10.100 persones, prop d'un 8% més que l'any passat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3843063&lang=es&coduo=185 <p><span>El nombre de declaracions realitzades a trav&#233;s del servei tamb&#233; segueix creixent i arriba a 9.900, un augment del 10% respecte de l&#8217;anterior campanya</span></p> Wed, 17 Jul 2019 15:01:12 GMT 3843063 2019-07-17T15:01:12Z Balears redueix el deute públic en prop de 100 milions i compleix l'objectiu de dèficit al tancament de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3843378&lang=es&coduo=185 <p>El deute es redueix per primera vegada en termes absoluts i davalla al 28% del PIB al 2018, als nivells de 2013, segons les dades publicades pel Banc d&#8217;Espanya.&#160;Balears tanca l&#8217;exercici amb un d&#232;ficit del 0,39% i compleix per tercer any consecutiu l&#8217;objectiu d&#8217;estabilitat, segons les dades publicades per la Intervenci&#243; General de l&#8217;Estat</p> Wed, 17 Jul 2019 14:59:03 GMT 3843378 2019-07-17T14:59:03Z El Consell de Govern aprova el decret de notificació i comunicación electròniques en l'àmbit de l'Agència Tributària de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3843360&lang=es&coduo=185 <p><span>El Decret regula i delimita els actes que poden ser objecte de notificaci&#243; i comunicaci&#243; a trav&#233;s de la seu electr&#242;nica de l&#8217;ATIB.&#160;</span><span>Pret&#233;n un avan&#231; en les relacions electr&#242;niques entre l&#8217;ATIB i les persones interessades i afavorir la simplificaci&#243; administrativa</span></p> Wed, 17 Jul 2019 14:54:04 GMT 3843360 2019-07-17T14:54:04Z El Govern de les Illes Balears explica a la societat civil les conclusions de la negociació del nou REIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3843350&lang=es&coduo=185 <p>El r&#232;gim especial de les Illes Balears fixa la insularitat com a eix de les inversions de l&#8217;Estat per situar-se a la mitjana nacional. El text legal blinda tamb&#233; el 75&#160;% de descompte per a residents en viatges a la Pen&#237;nsula i inclou un eix fiscal per beneficiar empreses i aut&#242;noms</p> Wed, 17 Jul 2019 14:44:37 GMT 3843350 2019-07-17T14:44:37Z El Consell de Ministres aprova el nou Règim Especial de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3843340&lang=es&coduo=185 <p><span>Una part de la normativa es tramitar&#224; com a Reial Decret Llei, mentre que l'apartat de mesures fiscals anir&#224; com a Projecte de llei.</span></p> Wed, 17 Jul 2019 14:32:13 GMT 3843340 2019-07-17T14:32:13Z Memorias parque móvil http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2359337&lang=es&coduo=185 <p>Memorias anuales del parque m&#243;vil de la Administraci&#243;n de la Comunidad Aut&#243;noma de las Illes Balears</p> Tue, 16 Jul 2019 08:43:48 GMT 2359337 2019-07-16T08:43:48Z Memorias de la Junta Superior de Hacienda http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1891829&lang=es&coduo=185 <p>Publicada la &#250;ltima memoria de la Junta Superior de Hacienda de las Illes Balears</p> Wed, 10 Jul 2019 12:40:13 GMT 1891829 2019-07-10T12:40:13Z Legislación de patrimonio de las Administraciones Públicas http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=873451&lang=es&coduo=185 <p style="text-align: justify;">Esta edici&#243;n, preparada por funcionarios de la Administraci&#243;n de la Comunidad Aut&#243;noma de las Illes Balears, es el n&#250;m. 15 de la <em>Col&#183;lecci&#243; Legislativa</em> que el Institut d'Estudis Auton&#242;mics edit&#243; en catal&#225;n el a&#241;o 2011. La obra recoge la legislaci&#243;n de &#225;mbito estatal, auton&#243;mico y local relativa al patrimonio de las Administraciones p&#250;blicas (en formato PDF).</p> Tue, 26 Mar 2019 11:31:08 GMT 873451 2019-03-26T11:31:08Z Formularios para cumplimentar el inventario de las entidades del sector público instrumental de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3683113&lang=es&coduo=185 Fri, 08 Mar 2019 12:13:51 GMT 3683113 2019-03-08T12:13:51Z Inventario General de Bienes y Derechos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1300217&lang=es&coduo=185 <p style="text-align: justify;">El Servicio de Patrimonio de la Direcci&#243;n General del Tesoro, Pol&#237;tica Financiera y Patrimonio es el encargado de gestionar el Inventario General de Bienes y Derechos de la Administraci&#243;n de la Comunidad Aut&#243;noma de las Illes Balears.</p> <p style="text-align: justify;">En este apartado puede consultar los diferentes tipos de bienes de la Administraci&#243;n de la Comunidad Aut&#243;noma de las Illes Balears de su propiedad, cedidos o adscritos, actualizados a junio de 2015.</p> Thu, 07 Mar 2019 12:48:20 GMT 1300217 2019-03-07T12:48:20Z ADQUISICIONES http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3111798&lang=es&coduo=185 <p>En aquest apartat podeu consultar les convocat&#242;ries per a la concertaci&#243; de contractes adquisicions d'immobles, les adquisicions adjudicades, els concursos que hagin quedat deserts, aix&#237; com la normativa espec&#237;fica que regula les adquisicions a favor de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears.</p> Thu, 31 Jan 2019 11:10:25 GMT 3111798 2019-01-31T11:10:25Z ABINTESTATOS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3313711&lang=es&coduo=185 <p>Procedimiento Juridico / Notarial previsto en el caso de defunci&#243;n sin testamento ni herederos.</p> Thu, 31 Jan 2019 11:09:37 GMT 3313711 2019-01-31T11:09:37Z ARRENDAMIENTOS http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2385254&lang=es&coduo=185 <p style="text-align: justify;">En este apartado puede consultar las convocatorias para la concertaci&#243;n de contratos de arrendamiento de inmuebles -por concurso-, los arrendamientos adjudicados, los concursos que hayan quedado desiertos, as&#237; como la normativa espec&#237;fica que regula los arrendamientos a favor de la Comunidad Aut&#243;noma de las Illes Balears.</p> Thu, 31 Jan 2019 11:07:37 GMT 2385254 2019-01-31T11:07:37Z Presupuestos Generales 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=32147&lang=es&coduo=185 <p>Presupuestos generales de la Comunidad Aut&#243;noma de las Islas Baleares.</p> Wed, 30 Jan 2019 09:26:04 GMT 32147 2019-01-30T09:26:04Z La consejera de Presidencia traslada la necesidad de garantizar los derechos de los baleares residentes en el Reino Unido después del Brexit http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3604823&lang=es&coduo=185 <p> <div class="ficha-texto-titular"> <div><em><strong>Pilar Costa ha participado en la 59 sesi&#243;n de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Uni&#243;n Europa (CARUE)</strong></em></div> </div> </p> Tue, 11 Dec 2018 17:42:35 GMT 3604823 2018-12-11T17:42:35Z Eivissa rebrà 140,44 milions als nous pressuposts de la CAIB 2019, dels quals més de la meitat es destinen a inversions http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3567167&lang=es&coduo=185 <p><span>Eivissa rebr&#224; 140,44 milions d'euros en 2019 a trav&#233;s dels nous pressuposts de la CAIB, un augment de 13,26 milions que suposa un 10,43% m&#233;s que en 2018. D'aquesta quantitat, m&#233;s de la meitat, fins a 73,21 milions, es destinen a inversions, provinents de les conselleries del Govern de les Illes Balears i de les empreses del sector p&#250;blic instrumental.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 10:15:04 GMT 3567167 2018-11-13T10:15:04Z El Govern presenta el Projecte de llei de pressuposts per a 2019 a prop de 20 institucions i agents socials i econòmics de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3567137&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, Catalina Cladera, ha presentat aquest dimecresel Projecte de llei de pressuposts de la Comunitat Aut&#242;noma de les Illes Balears per a l&#8217;any 2019 a institucions, patronals empresarials, sindicats i altres agents socials i econ&#242;mics de Mallorca.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 10:10:19 GMT 3567137 2018-11-13T10:10:19Z ​El Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma entra a tràmit en el Parlament. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3567100&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, Catalina Cladera, ha lliurat avui el Projecte de llei de pressupostos generals de la Comunitat Aut&#242;noma al president del Parlament, Baltasar Picornell en l&#8217;acte que oficialitza l&#8217;inici del tr&#224;mit de discussi&#243; del text a la cambra balear.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 10:05:08 GMT 3567100 2018-11-13T10:05:08Z NOTA PÚBLICA DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3567088&lang=es&coduo=185 Tue, 13 Nov 2018 09:52:21 GMT 3567088 2018-11-13T09:52:21Z ​Balears tanca el segon trimestre de 2018 amb un deute públic inferior al de 2014, en relació al producte interior brut http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566959&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera destaca que &#8220;les xifres demostren que hem aturat el creixement desbocat del deute de la passada legislatura&#8221; i que al &#8220;darrer trimestre d&#8217;enguany&#8221; es confirmar&#224; la baixada de la xifra del deute tamb&#233; en termes absoluts</span></p> Tue, 13 Nov 2018 08:50:06 GMT 3566959 2018-11-13T08:50:06Z Balears reclama avançar cap a una proposta de nou model de finançament en l'inici de la negociació de la reforma del sistema actual http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566942&lang=es&coduo=185 <p><span>El Govern de les Illes Balears reclama avan&#231;ar cap a una proposta de nou model de finan&#231;ament auton&#242;mic en la primera sessi&#243; de treball, celebrada ahir dimecres, del nou Grup de Decisi&#243;,creat pel nou equip del Ministeri d&#8217;Hisenda i constitu&#239;t per representants de totes les comunitats aut&#242;nomes de r&#232;gim com&#250;, per a la reforma de l&#8217;actual sistema de finan&#231;ament auton&#242;mic.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 08:43:59 GMT 3566942 2018-11-13T08:43:59Z ​L'Impost del turisme sostenible incrementa en un 90,8% els ingressos a compte en la liquidació de 2018 sobre els de l'any passat. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566916&lang=es&coduo=185 <p><span>Despr&#233;s de la finalitzaci&#243; del per&#237;ode voluntari d&#8217;autoliquidaci&#243; de la bestreta corresponent a 2018, els establiments tur&#237;stics subjectes a l&#8217;ITS han ingressat 87,6 milions d&#8217;euros a l&#8217;Ag&#232;ncia Tribut&#224;ria de les Illes Balears.</span></p> Tue, 13 Nov 2018 08:35:45 GMT 3566916 2018-11-13T08:35:45Z El Govern negocia el nou REIB a Madrid amb l'objectiu d'accelerar l'acord http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566785&lang=es&coduo=185 <p><span>Nova reuni&#243; a Madrid entre representants del Ministeri d&#8217;Hisenda i de la Conselleria d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques per negociar el nou R&#232;gim Especial de les Illes Balears (REIB).&#160;</span></p> Mon, 12 Nov 2018 18:04:10 GMT 3566785 2018-11-12T18:04:10Z Balears tornarà als mercats per obtenir finançament i iniciarà la desvinculació gradual dels mecanismes de liquiditat de l'Estat en 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566777&lang=es&coduo=185 <p><strong>En la seva intervenci&#243; al Ple del Parlament per la presentaci&#243; del sostre de despesa 2019, Cladera destaca que &#8220;Balears recuperar&#224; autonomia financera&#8221;.</strong></p> Mon, 12 Nov 2018 17:59:44 GMT 3566777 2018-11-12T17:59:44Z S'inicia el període d'autoliquidació de l'impost del turisme sostenible per a la majoria d'establiments, a través de la modalitat d'estimació objectiva http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566762&lang=es&coduo=185 <p><strong>Prop del 95% dels hotels i altres establiments tur&#237;stics tributen per aquest sistema i han d&#8217;ingressar la meitat de la recaptaci&#243; prevista per a tot l&#8217;any 2018</strong></p> Mon, 12 Nov 2018 17:53:58 GMT 3566762 2018-11-12T17:53:58Z El Govern dona suport a l'ampliació del marge de dèficit i reclama una flexibilització de la regla de despesa http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566737&lang=es&coduo=185 <p><strong>Cladera valora l&#8217;acord del Govern d&#8217;Espanya amb Brussel&#183;les per ampliar la capacitat de despesa en les pol&#237;tiques de l&#8217;Estat de benestar i ha insistit en qu&#232; &#8220;es necessari aplicar en paral&#183;lel una flexibilitzaci&#243; de la regla de despesa&#8221;</strong></p> Mon, 12 Nov 2018 17:33:45 GMT 3566737 2018-11-12T17:33:45Z L'Agència Tributària de les Illes Balears efectua les valoracions immobiliàries als efectes de l'aplicació d'impostos sota "l'estricte compliment de la legalitat" i el procediment emprat rep un nou aval del TSJB. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566730&lang=es&coduo=185 <p><span>Dues sent&#232;ncies dictades aquest mes de juliol per la sala del Contenci&#243;s Administratiu del Tribunal Superior de les Illes Balears desestimen les reclamacions per valoracions excessives d&#8217;immobles, i avala la metodologia emprada per l&#8217;ATIB.</span></p> Mon, 12 Nov 2018 17:30:48 GMT 3566730 2018-11-12T17:30:48Z La Consellería d'Hisenda i Administracions Públiques rebaixa enguany en prop de 5 milions d'euros el cost dels interessos del deute que la Comunitat Autònoma manté amb entitats de crèdit. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566723&lang=es&coduo=185 <p><span>Les operacions de renegociaci&#243; del deute ja signades en 2018 amb les entitats financeres afecten cr&#232;dits pendents d&#8217;amortitzar per valor de 383,5 milions d&#8217;euros.</span></p> Mon, 12 Nov 2018 17:28:16 GMT 3566723 2018-11-12T17:28:16Z Els habitatges de lloguer vacacional subjectes a liquidació de l'Impost del turisme sostenible creixen un 18,6% respecte l'any passat. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566707&lang=es&coduo=185 <p><span>Un 58% dels propietaris de lloguers vacacionals i c&#224;mpings donats d&#8217;alta al cens de l&#8217;impost ja han fet la liquidaci&#243; corresponent a l&#8217;ITS de 2017, per valor de 2 milions d&#8217;euros.</span></p> Mon, 12 Nov 2018 17:25:22 GMT 3566707 2018-11-12T17:25:22Z Balears es manté com a segona comunitat que més aporta al finançament de l'Estat, i la desena en quant a recursos rebuts segons la liquidació del Sistema de Finançament Autonòmic de 2016. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566700&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera reivindica l&#8217;aplicaci&#243; del principi d&#8217;ordinalitat en el repartiment del finan&#231;ament de les comunitats aut&#242;nomes.</span></p> Mon, 12 Nov 2018 17:23:02 GMT 3566700 2018-11-12T17:23:02Z El Govern signa la concessió d'un préstec reintegrable en favor de Quesería Menorquina S.L per valor d'1 milió d'euros http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566692&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques, Catalina Cladera acorda les condicions per a la generaci&#243; del pr&#233;stec que permetr&#224; garantir la continu&#239;tat de l&#8217;empresa de transformaci&#243; lletera de Menorca, amb la implantaci&#243; d&#8217;un pla estrat&#232;gic.</span></p> Mon, 12 Nov 2018 17:20:46 GMT 3566692 2018-11-12T17:20:46Z Balears rebrà finançament de l'Estat per valor 2.664,6 milions d'euros per 2019, un 4,2% més que en 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566684&lang=es&coduo=185 <p><span>La dotaci&#243; del sistema de finan&#231;ament auton&#242;mic per Balears s&#8217;ha conegut despr&#233;s de la participaci&#243; de la consellera Catalina Cladera en una nova sessi&#243; del Consell de Pol&#237;tica Fiscal i Financera, la segona d&#8217;aquest mes de juliol.</span></p> Mon, 12 Nov 2018 17:16:36 GMT 3566684 2018-11-12T17:16:36Z El Govern reclama una regla de despesa més flexible i poder reinvertir el superàvit durant la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566652&lang=es&coduo=185 <p><span>Cladera valora la "actitud positiva" i els "compromisos" de la ministra per fer efectiva una flexibilitzaci&#243; de la regla de despesa, facilitar la reinversi&#243; del super&#224;vit i iniciar la negociaci&#243; pol&#237;tica de la reforma del sistema de finan&#231;ament</span></p> Mon, 12 Nov 2018 17:06:35 GMT 3566652 2018-11-12T17:06:35Z ​El servei Renda Àgil 2017 ajuda a fer la declaració de la Renda a prop de 9.400 persones a Balears, un 28% més que l'any passat http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3566631&lang=es&coduo=185 <p><span>La incorporaci&#243; de Calvi&#224; i l&#8217;al&#231;a generalitzada a la majoria de municipis expliquen l&#8217;increment de contribuents atesos i de declaracions fetes a trav&#233;s d&#8217;aquest sistema d&#8217;ajuda que presta el Govern a trav&#233;s de l&#8217;Ag&#232;ncia Tribut&#224;ria de les Illes Balears.</span></p> Mon, 12 Nov 2018 16:59:57 GMT 3566631 2018-11-12T16:59:57Z La finca d'Es Canons d'Artà ja forma part del patrimoni natural públic de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418543&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera, en representaci&#243; del Govern, ha signat l&#8217;operaci&#243; de compra de la finca, valorada en 6,75 milions d&#8217;euros, que s&#8217;ha finan&#231;at amb c&#224;rrec al Fons d&#8217;Impuls del Turisme Sostenible.</span></p> Thu, 18 Oct 2018 11:43:31 GMT 3418543 2018-10-18T11:43:31Z Balears situa el període mitjà de pagament als proveïdors en 28,79 dies en el mes de maig de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418713&lang=es&coduo=185 <p>El PMP de maig torna a quedar per sota dels 30 dies malgrat l&#8217;augment derivat de la nova metodologia de c&#224;lcul aprovada a finals de l&#8217;any 2017</p> Tue, 03 Jul 2018 10:47:54 GMT 3418713 2018-07-03T10:47:54Z Maria de la Salut compta amb els serveis de l'Agència Tributària de les Illes Balears per a tramitar la gestió i el cobrament dels expedients sancionadors en matèria de trànsit i de seguretat viària. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418530&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera Catalina Cladera i el batle de la localitat, Guillem Jord&#224;, han signat l&#8217;acord que substitueix el que estava en vigor fins ara, de 2007.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:45:59 GMT 3418530 2018-07-03T09:45:59Z La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques publica l'ordre per iniciar l'elaboració dels pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418430&lang=es&coduo=185 <p><strong>Cladera destaca l&#8217;objectiu de desplegar &#8220;m&#233;s i millors pol&#237;tiques socials&#8221; i d&#8217;incidir en l&#8217;impuls de la pol&#237;tica d&#8217;infraestructures i de la inversi&#243; p&#250;blica en el nou pressupost</strong></p> Tue, 03 Jul 2018 09:30:38 GMT 3418430 2018-07-03T09:30:38Z El Govern, el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears signen el conveni per a la creació, gestió i impartició del Màster en Gestió de les Polítiques Públiques durant els cursos 2018-19 i 2019-20 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418360&lang=es&coduo=185 <p><span>El m&#224;ster est&#224; dirigit a empleats p&#250;blics de tots els nivells que tinguin una titulaci&#243; universit&#224;ria o equivalent, a m&#233;s de les persones amb una titulaci&#243; universit&#224;ria oficial obtinguda els cinc darrers anys.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:18:00 GMT 3418360 2018-07-03T09:18:00Z El canvi de metodologia de càlcul deixa el període de pagament a proveïdors del Govern en 42 dies pel mes d'abril http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418321&lang=es&coduo=185 <p><span>El repunt obeeix al fet que el Ministeri d&#8217;Hisenda ha decidit canviar la manera com es calcula aquest &#237;ndex a tot l&#8217;Estat. De mantenir-se la mateixa f&#243;rmula en vigor des de 2014, el PMP de Balears d&#8217;abril hagu&#233;s quedat en els 20,86 dies de demora.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:09:14 GMT 3418321 2018-07-03T09:09:14Z El Govern lamenta la "manca de proposta" d'un nou model de finançament en el darrer informe enviat pel ministeri i reclama una major autonomia financera http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418286&lang=es&coduo=185 <p><span>El Govern de les Illes Balears ha presentat les seves al&#183;legacions al darrer informe del Comit&#232; T&#232;cnic d&#8217;Avaluaci&#243; Permanent (CTPE) del sistema de finan&#231;ament auton&#242;mic</span></p> Tue, 03 Jul 2018 09:02:12 GMT 3418286 2018-07-03T09:02:12Z L'Agència Tributària de les Illes Balears assumeix la gestió recaptatòria dels ingressos derivats de sancions en matèria urbanística de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418271&lang=es&coduo=185 <p><span>El Consell reconeix que fins ara la xifra de cobraments executats per causa de les multes per infracci&#243; urban&#237;stica &#233;s del 19%, i espera augmentar aquest percentatge a partir de la col&#183;laboraci&#243; amb l&#8217;ATIB</span></p> Tue, 03 Jul 2018 08:59:46 GMT 3418271 2018-07-03T08:59:46Z Catalina Cladera referma el suport del Govern al sector productiu de Balears en la Junta anual d'ISBA en què s'ha nomenat Eduardo Soriano com a nou president de la S.G.R. http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418224&lang=es&coduo=185 <p><span>Soriano succeeix en el c&#224;rrec a Fernando Marqu&#232;s, president d&#8217;Isba durant els darrers 12 anys, recentment desaparegut.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 08:45:21 GMT 3418224 2018-07-03T08:45:21Z Cladera: "La millora de la qualificació econòmica de Balears demostra que el Govern gestiona les finances públiques de manera responsable" http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3418203&lang=es&coduo=185 <p><span>La consellera d&#8217;Hisenda i Administracions P&#250;bliques ha valorat positivament la millora de la qualificaci&#243; credit&#237;cia a llarg termini de Balears, que passa de &#8216;BBB amb perspectiva estable&#8217; a &#8216;BBB+ amb perspectiva positiva&#8217;, segons l&#8217;avaluadora de&#160;</span><em>ratings</em><span>&#160;Standard &amp; Poor&#8217;s.</span></p> Tue, 03 Jul 2018 08:40:53 GMT 3418203 2018-07-03T08:40:53Z