Logo del Govern de les Illes Balears

Mapa

Quatre són les principals seccions del portal, encaminades a oferir al ciutadà tota la informació i el servei que ofereix el Govern de les Illes Balears.

Seccions principals

Serveis addicionals

  • Ajuda'ns a millorar el web. Apartat col•laboratiu per fer arribar a la Direcció General de Participació i Transparència suggeriments i propostes per la millora del web.
  • Compromisos de Servei.Apartat on es descriuen el compromisos de qualitat que l'Administració de la Comunitat Autònoma ha de promoure envers a les exigències de la ciutadania.
  • Contractació.Apartat que enllaça a la Plataforma de Contractació de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Atenció a la ciutadania.Si teniu qualque consulta, queixa o suggeriments, empleneu el nostre formulari d'atenció personal i li ho solucionarem el més prompte aviat.

Informació complementària

  • Accessibilitat. Un dels principals objectius d'interès social del Govern de les Illes Balears és posar tota la informació de la web a disposició del major nombre de ciutadans possible, evitant la info-exclussió i promovent l'accessibilitat per aconseguir la universalització de la informació.
  • Avís Legal. Aspectes legals que s'han conèixer si desitgen utilitzar la informació del nostre portal.
  • RSS. Apartat dissenyat per a la subscripció al continguts informatius del de les diferents seccions del web del Govern de les Illes Balears.
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears